Nasze spotkanie w pierwszy czwartek miesiąca rozpoczęło się tradycyjnie od Eucharystii w kościele Św. Józefa, sprawowanej w intencji wszystkich małżonków formujących się w WJD. Tym razem, o oprawę Mszy Świętej zadbała diakonia mężczyzn, której animatorem jest Paweł. Po Mszy Świętej z racji tego, że październik jest miesiącem różańcowym, siostry z innej małej grupki animowały tę piękną modlitwę maryjną, ubogacając ją głębokimi rozważaniami. Następnie wspólnie ze zgromadzonymi w kościele parafianami adorowaliśmy Jezusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Po adoracji odbyły się warsztaty ewangelizacyjne, które ks. Tomasz rozpoczął od niezapowiadanego wcześniej konkursu wiedzy biblijnej. Podzieliliśmy się na trzy osobowe zespoły i staraliśmy się możliwie jak najszybciej odpowiadać na niełatwe pytania z treści Starego i Nowego Testamentu, które zadawał nam ksiądz. Do dobrej znajomości Pisma Świętego potrzebne jest jego codzienne czytanie. Jednak, aby się umiejętnie i swobodnie odwoływać do treści biblijnych, podczas rozmów ewangelizacyjnych, powinno się historie biblijne odnosić do siebie, a wtedy każda z nich stanie się naszą własną historią zbawienia.

W ostatniej części spotkania siostry i bracia, którzy niedawno odwiedzali parafian w Parczewie, opowiedzieli nam o ich doświadczeniu płynącym z tej szczególnej formy ewangelizacji.

Po błogosławieństwie i wspólnym odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, napełnieni radością ze wspólnego spotkania z Jezusem, wróciliśmy do naszych rodzin.