ANIMACJA MAŁYCH GRUP W ŁOSICACH
(Łosice, 1.06.2011)

Nie ustajemy w dziękczynieniu Panu za wielkie dzieła, których dokonał Zbawca podczas poprowadzonych przez nas wielkopostnych rekolekcji w Łosicach. Pragnieniem naszym jest, aby owocem trwających tam rocznych misji ewangelizacyjnych było powstanie wspólnoty osób chętnych do systematycznego rozważania Slowa Bożego. W celu zachęcenia do tego najgorliwszych parafian, słuchających systematycznie od października (co dwa tygodnie) katechez misyjnych, pojedziemy tam znowu w znacznej liczbie w środę 1 czerwca, aby po wieczornej Eucharystii poprowadzić dzielenie się Słowem Bożym w malych grupach.

Do tej posługi nadają się teoretycznie wszyscy, którzy są w naszych małych grupkach dzielenia. Ci zatem, którzy ufając łasce Bożej gotowi są podjąć się tego zadania, proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie swojej dyspozycji naszej siostrze Aleksandrze Augustyniak (kom. 517.298.600), która odpowiedzialna jest za znalezienie aż dwudziestu osób! Musimy już teraz wiedzieć, czy uda nam się zebrać dwudziestkę animatorów, aby potwierdzić ks. proboszczowi nasze przybycie.

Potraktujcie tę sprawę priorytetowo i już dzis módlcie się, aby powstały małe grupy w Łosicach, o stworzenie których prosił nas sam ks. Biskup.