POSŁUGA W DIEC. SZKOLE KATECHISTÓW
(Kościół św. Józefa, 2.03.2013)


W sobotę (2.03.2013) nasza Wspólnota będzie miała okazję dp posługi podczas kolejnego spotkania Diecezjalnej Szkoły Katechistów. O godz. 9:30 w podziemiach kościoła św. Józefa ks. Tomasz wygłosi dwa godzinne wykłady z teologii pastoralnej nt misji świeckich w Kościele.

O godz. 12:00 w świątyni rozpocznie się celebracja Drogi Krzyżowej, której nową formę przygotowaliśmy na tegoroczną Wiosenną Ewangelizację Szkół. Będzie to zarazem okazja do pokazania uczestnikom Diec. Szkoły Katechistów, jak można dziś przemawiać do młodziezy językiem dla niej bardziej zrozumiałym. Ok 13:15 ponownie w podziemiach kościoła poprowadzimy warsztaty nt różnych form angażowania się świeckich w misję zbawczą Kościoła.