Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 27.01 br. rozpoczęło się od modlitwy, ale podobnie jak tydzień wcześniej w nieco innej formie, gdyż jej animację prowadził zespół muzyczny… na dużym ekranie.
Konferencja, która była zarazem multimedialnym wykładem dotyczyła wstawiennictwa. Można było uświadomić sobie to, iż każdy z nas może, a nawet powinien być wystawiennikiem. Wstawiennictwo bowiem oznacza modlenie się w czyjejś intencji. Dość przypomnieć jeden epizod z Księgi Wyjścia, gdy to właśnie poprzez wstawiennictwo Mojżesza Bóg oszczędził Izraelitów. Wyróżniamy dwa rodzaje wstawiennictwa:
1. Możemy modlić się za kogoś, gdy ktoś poprosi nas o to.
2. Prorocze, gdy sam Bóg pokazuje nam za kogo powinniśmy wznosić do Ojca naszą modlitwę.
Ta konferencja uzmysłowiła nam, że jako członkowie Wspólnoty powinniśmy rozeznać nasz indywidualny rodzaj wstawiennictwa. Z tym pytaniem zostańmy na cały ten tydzień, a spotykamy się już za tydzień, bo pomimo zimowych ferii w szkołach w naszej Wspólnocie praca wre. Zapraszamy zatem już 3.02.
Opracowała: Katarzyna Strzałek