Najbliższe spotkanie w czwartek, tj. 5 maja rozpoczniemy Eucharystią o godz. 18.00 w kościele św. Józefa, jak jest to naszą tradycją w pierwsze czwartki miesiąca. Po niej zostaniemy na ok. półgodzinną adorację. Następnie o godz. 19.30 spotkamy się w auli pod kościołem, gdzie będą miały miejsce warsztaty ewangelizacyjne z udziałem włoskiej młodzieży ze szkoły ewangelizacji Sentinelle del Mattino di Pasqua, której nazwa ozn. dokł. Strażnicy Wielkanocnego Poranka. Są to młodzi ludzie, którzy na 9 miesięcy przerywają studia, pracę albo jej poszukiwanie i zobowiązują się przeżyć ten czas we wspólnocie Kościoła. Praktykują życie braterskie, poznają elementy teologii, dużo się modlą i podejmują działania misyjne skierowane do ludzi młodych.

W ramach takich misji już od kilku lat przyjeżdżają do Polski i dzielą się z innymi świadectwem swojego spotkania z Chrystusem. Serdecznie zapraszamy!