Nieco inny przebieg miało spotkanie naszej Wspólnoty w dniu 20. stycznia br. Owszem, rozpoczęło się wspólną modlitwą, ale animowaną przez osoby świeckie ze Wspólnoty „Głos Pana”, które… oglądaliśmy na ekranie. Po takim wspólnym uwielbieniu obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy zarazem konferencję pani Michelle Moran (założycielki katolickiej wspólnoty Syjon) pt. „Elementy spotkania modlitewnego”.
Po konferencji podzieliliśmy się na kilkuosobowe grupki, by porozmawiać ze sobą o tym, co powinniśmy zmienić, a co kontynuować na naszych cotygodniowych czwartkowych spotkaniach.
Na następne spotkanie z kolejną konferencją na dużym ekranie zapraszamy już za tydzień, tj. 27.01 br.
Opracowała: Katarzyna Strzałek