Rok temu w trakcie rekolekcji w Nurcu (marzec 2008) otrzymaliśmy mocne przeświadczenie, iż wolą Pana jest, abyśmy zaczęli wstawiać się za miasto Siedlce, skąd pochodzi większość członków naszej grupy. Zrozumieliśmy bowiem, iż ciągle jest tak wielu katolików, którzy wprawdzie praktykują regularnie, ale nie podejmują się głoszenia Chrystusa, choć zostali do tego uzdolnieni na mocy chrztu św.. Wkrótce znajdzie się na tej stronie szczegółówy opis formy, jaką przybierze nasze wstawiennictwo za wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Inicjatywa „Przebudzone Miasto”

Pragniemy podjąć w naszej grupie inicjatywę i krucjatę modlitewną w intencji przebudzenia naszego miasta: „Siedlce dla Jezusa”
Główny wysiłek naszych działań opiera się obecnie na modlitwie do Pana, aby to On działał i nas prowadził.
Przebudzenie duchowe ma swój początek w zwycięstwie duchowym. Nim zobaczymy owoce działania Ducha Świętego w postaci nawrócenia, najpierw musimy zwyciężyć w Panu „siłą Jego Potęgi”( Ga 6,10 )

Następnym etapem jest formacja duchowa tych, którzy się wstawiają. Skuteczność naszej modlitwy będzie bowiem wynikała z mocy wiary, lub – ujmując to precyzyjniej – zależna będzie od naszej zażyłości z Bogiem przez Jezusa w Duchu Świętym. Czy i na ile żyjemy w duchu Eucharystii i Maryjnego zawierzenia?

Maryja jest dla nas wzorem do naśladowania i głównym patronem, przez którą powierzamy Jezusowi cale dzieło przebudzenia.

Znakiem danym dla nas od Pana w obecnym czasie jest misja, do której wzywa nas w Kościele. Pomaga nam ją zrozumieć nauczanie i misja św. Pawła, tegorocznego patrona Kościoła, a także diecezjalny program duszpasterski „Chrzest w życiu i misji Kościoła” oraz wezwanie do Nowej Ewangelizacji.

Już w serca wielu spośród nas Duch Święty włożył to pragnienie i natchnął do modlitwy w tej intencji. Aktualnie modli się o przebudzenie Siedlec około 100 osób.

Jeśli ktoś z was chciałby włączyć się w krucjatę modlitwy za ten projekt proszony jest o kontakt z Elą Kielak (tel. 605322214) lub Zdzisławem Wróblem (tel. 501652585, wrobelz@wp.pl)

W tej zakładce znajdziecie wszelkie informacje (nieustannie aktualizowane).
Zapraszamy do kontaktu z nami. Piszcie i mówcie o swoich odczuciach, natchnieniach i spostrzeżeniach na powyższy temat.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NIEDZIELĄ O PRZEBUDZENIE MIASTA

W niedzielę Miłosierdzia Bożego(19.04) odbyła się wieczorna adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Tym razem adoracja została poświęcona „Przebudzeniu miasta”.