W czwartek 7. września 2023 r. o godz. 19:00 rozpoczęło się nasze cotygodniowe spotkanie formacyjne. W podziemiach kościoła św. Józefa zebraliśmy się, aby przyzywać Ducha Świętego, oddając Jego prowadzeniu ten czas, nasze uwielbienie i dziękczynienie. Modlitwę animowały siostry z pierwszej małej grupki: Maria i Teresa.  Natomiast Emilia grą i prowadzeniem śpiewu ożywiała naszą modlitwę.
Spotkanie przeżywaliśmy skupiając się na głębokim rozważaniu Ewangelii wg św. Łukasza (5, 1-11). W tym fragmencie Jezus wzywa Szymona Piotra, aby wypłynął na głębię i zarzucił sieci. Wiemy,  jak cudowym połowem ryb zakończyła się ta historia.

W małych, pięcioosobowych grupkach odpowiadaliśmy na pytania:

1. Co było twoim ,,punktem zapalnym”, abyś zdziwiony, tak jak Szymon Piotr, wielkim połowem ryb, skruszył się i poszedł za Jezusem?
2. Czy łatwo przychodzi ci zaufać i odpowiadać na prośby Boże, gdy Duch Święty popycha cię w kierunku, w którym boisz się iść, albo po ludzku wydaje się to bez sensu?
3. Czy zauważasz  w swoim życiu łaskę i błogosławieństwo od Pana Boga? Może coś, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe?
Po czasie dzielenia w małych grupach nadszedł czas na świadectwa (Anna i Marcin), ogłoszenia (Joanna) i wspólną modlitwę (wszyscy zebrani). O godz. 21:00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Zapewne w każdym sercu zrodziła się szczera prośba, aby Maryja wstawiała się u Swojego Syna za nami, żeby pomógł nam wypłynąć na głębię i pójść za Jego głosem, do czego jesteśmy powołani.
Opracowała Jolanta Wołosiak