PERYKOPA EWANGELICZNA I PYTANIA DO ŁOSIC
(Łosice, 22.06.2011)


Zapoznajcie się z treścią poniższego fragmetu i sugerowanymi pytaniami dla uczestników spotkania. Skserowany tekst Ewangelii dla parafian do pracy w grupach otrzymacie w Łosicach.

Słowo: Mt 6,5-13

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!


Pytania na grupę dzielenia:

1. Czym dla mnie jest modlitwa ?
2. Jak wygląda i jak powinna wyglądać moja osobista modlitwa? Co rozumiem pod pojęciem MODLITWA OSOBISTA ?
3. Co utrudnia mi modlitwę osobistą ?

4. Skoro modlitwa zmienia czlowieka, to dlaczego modlimy się, a mimo to mamy często te same grzechy ?
5. W modlitwie „Ojcze nasz” prosimy, aby spełnaiła się wola Boga; kto lub co przeszkadza najbardziej w realizowaniu się woli Bo
ga ?