PYTANIA DO DZIELENIA SIĘ W CZWARTEK

1. Chrzest to wejście do Ziemi Obiecanej czyli nowe życie. Jaką mam świadomość tego, że moje życie jako chrześcijanina powinno różnić się od życia tych, którzy nie wierzą. Czy to widać w moim myśleniu, w podejmowanych decyzjach, w stylu życia, w stosunku do dóbr materialnych, w przeżywaniu problemów?

 

2. W jakich dziedzinach mego życia dostrzegłem, że jest możliwe całkowite wyrzeczenie się czegoś (niekoniecznie złego) i doświadczenie większej wolności? Na ile dziś na moje życie mają wpływ „bożki”, idole tego świata? W czym się przejawia wynikające z tego zniewolenie?

3. Jak traktuję dobra doczesne, jak je wypracowuję, jak z nich korzystam? Na ile mam w tej dziedzinie wzgląd na inne osoby tzn. jaką częścią tego co wypracowuję dzielę się z innymi?

4. Na ile w moim życiu jest obecna myśl, że potrzebne są takie sytuacje, w których spełnia się to, co obrazują miasta ucieczki – aby okazała się prawda i miłosierdzie, czyli ostatecznie sąd Boży, a nie tylko ludzki, a przede wszystkim nie mój w stosunku do innych?