PYTANIA DLA GRUP W CZWARTEK
(Spotkanie formacyjno-modlitewne, 12.01.2012)

Poniżej znajdziecie pytania, które odnoszą się do ostatniej katechezy pt.”Sprzeniewierzenie się wobec Boga historii”. Niniejsze pytania pomogą nam dzielić się naszym doświadczaniem Boga w małych grupach na czwartkowym spotkaniu.

1. Na ile czuję bliskość Boga i zażyłość z Nim, mimo odkrywania pewnych swoich błędów i pomyłek itp.?

2. Na ile w konkretnych sytuacjach mam odwagę i ufność zwracać się do Boga w obliczu potrzeb bądź zagrożenia z gotowością uznania moich grzechów oraz podejmowania ich konsekwencji, a z drugiej strony z ufnością, że Pan Bóg wszystko poprowadzi dobrze, choćby trudnymi i bolesnymi drogami.

3. W jakich okolicznościach widzę w sobie tendencje upodabniania się do świata? Co mnie w tym najbardziej pociąga i absorbuje? A może nie dostrzegam żadnego napięcia między propozycją życia według świata a życiem chrześcijańskim?

4. Jak przeżywam sytuacje, w których jestem, według mnie, źle potraktowany (odrzucony, napiętnowany) z powodu przynależności do Chrystusa, do Kościoła? Jakie emocje, uczucia rodzą się we mnie w stosunku do osób, od których doświadczam niezrozumienia?