W czwartek, 20-ego czerwca br. odbyło się ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie naszej Wspólnoty. Zebraliśmy się w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach, by od godz.19.00 uwielbiać Pana. Modlitwę poprowadziły Justyna i Aneta.

Na początku przyzywaliśmy Ducha Świętego. Klęcząc przepraszaliśmy Pana Jezusa za nasze grzechy, uwielbialiśmy Jego Imię, a w parach modliliśmy się za siebie nawzajem. Dziękowaliśmy Bogu za ten rok formacji i wiele otrzymanych łask.

W Słowie Bożym, czytanym w tym dniu, (Mt 6, 7-15) Jezus wskazuje, jak powinniśmy się modlić. Przyjrzeliśmy się wiec bliżej jakości naszej modlitwy, a w pięcioosobowych grupkach odpowiadaliśmy na następujące pytania:

* czy przebaczenie jest dla mnie obowiązkiem względem Boga, czy potrzebą serca?

* czy moja modlitwa jest żywym spotkaniem z Bogiem, czy może litanią próśb i życzeń?

* ile jest dziękczynienia i uwielbienia Boga w mojej codziennej modlitwie?

Na zakończenie wspólnie odmówiliśmy modlitwę Pańską, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ks. Tomasz, który przybył po głoszeniu nauk misyjnych w parafii pw. Męczenników Podlaskich, udzielił nam błogosławieństwa. Niech ono umacnia naszą modlitwę. A Maryja, której wyśpiewaliśmy Apel Jasnogórski niech będzie wzorem, jak wypełniać wolę Bożą w naszym życiu.

Zapraszamy na ostatni przed wakacjami Wieczór Chwały, który odbędzie się 27.06.2024 r. w kościele św. Józefa w Siedlcach o godz.19.00 i będzie poświęcony darowi bojażni Bożej.

Opracowała: Jolanta Wołosiak