RELACJA Z REKOLEKCJI W SIEMIATYCZACH
(I Liceum Ogólnokształcące)


W piątek 22. marca br. poprowadziliśmy ostatnie rekolekcje w ramach Wiosennej Ewangelizacji Szkół A.D. 2013. Wcześnie rano wyruszyliśmy busem udostępnionym nam przez asystenta kościelnego diecezjalnej KSM tj. ks. Adama Pietrusika, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni.

Około godziny 8.00 dotarliśmy na miejsce. Tam już czekał na nas organizator tego spotkania ks. Piotr Wójcik. Zostaliśmy przywitani bardzo gościnnie. Sama pani Dyrektor dała nam odczuć, że traktuje nas jak kogoś, kto ma bardzo ważną misję do spełnienia. W rekolekcjach oprócz licealistów (ponad 60 uczniów) uczestniczyli nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Spotkanie rozpoczęliśmy krótką modlitwą, prosząc o obfite owoce ewangelizacji, po czym nastąpiło wystawienie dramy ewang. składającej się z czternastu odsłon odnoszących się do stacji Drogi Krzyżowej.

Przy okazji czwartej stacji usłyszeliśmy poruszające świadectwo Beaty o okresie jej trudnej relacji z mamą. W oczach niektórych osób zauważyliśmy łzy, co wskazywało na to, że nasz przekaz był czytelny.

W dalszej kolejności podzieliliśmy wszystkich obecnych uczniów na trzy grupy, które miały rotacyjnie trzy bloki zajęć. Ksiądz Tomasz prowadził konferencję dla jednej grupy, druga część realizowała dynamikę, a trzecia pracowała z tekstem biblijnym w małych zespołach (3-4 osoby). Animatorki prowadzące małe grupki dzieliły sięprzy okazji swoim świadectwem,

Przez swoją apostolską służbę zrobiliśmy „kawał dobrej roboty”, czego efekty zauważalne były widoczne już podczas zajęć. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali świadectw, prowadzili z nami dialog i mieli do nas mnóstwo pytań. Duch Święty od początku czuwał nad nami, byśmy solidnie wypełnili misję. Daliśmy tym młodym ludziom nadzieję, którą jest Jezus Chrystus, pragnienie poznania Go i zbliżenia się do Niego. Całe to dzieło omadlała wierna swemu powołaniu Diakonia Modlitwy Wstawienniczej. Chwała Panu!