DUCH  ŚWIĘTY

(Spotkanie rekolekcyjne, aula św. Józefa, 19.12,2013)

 

Szczególne było nasze czwartkowe rekolekcyjne spotkanie ze wzglądu na doniosłość wydarzenia, które miało miejsce.

Otóż po Eucharystii został wystawiony Najświętszy Sakrament. Wpatrując się w białą Hostię, pod postacią której żywy i prawdziwy Jezus, ten sam, który dwa tysiące lat temu nauczał w świątyni i na ulicach Jerozolimy, przemawiał do naszych serc i rozpalał je żarem swojej miłości. Modliliśmy się wielbiąc Go pieśnią i dziękując za ogrom łask, jakie stały się naszym udziałem podczas ostatnich kilku tygodni. Następnie z wielkim przejęciem i namaszczeniem powtarzaliśmy za Maćkiem, naszym liderem, słowa „Aktu oddania swego życia Jezusowi i przyjęcia Go na nowo za Pana i Zbawiciela”. To było piękne doświadczenie i wielkie przeżycie! Dziękujemy Ci Jezu Chryste!

Dalsza część spotkania odbyła się w auli. Wysłuchaliśmy interesującej konferencji o Duchu Świętym i świadectwa Magdy i Agnieszki, o niesamowitym Jego działaniu w ich życiu. Następnie w małych grupkach dzieliliśmy się swoim doświadczeniem. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki!