RELACJA Z  EWANGELIZACJI AKADEMIKÓW

(Domy Studenckie, 4-7.03.2013)


Bogu niech będą wielkie dzięki, że wciąż inspiruje naszą wspólnotę do podejmowania dzieła Nowej Ewangelizacji! W tym roku, w czasie wiosennej ewangelizacji szkół, po raz pierwszy przygotowaliśmy ewangelizację studentów w ich akademikach.

Każdego dnia, od 4 do 7 marca br., gromadziliśmy się o godzinie 18:00 w kościele p.w. Św. Józefa na Eucharystii. To z tego miejsca łaski karmiliśmy się Słowem Bożym i Komunią Święta, by napełnieni Bożymi darami i Jego błogosławieństwem rozpocząć z odwagą dzieło ewangelizacji w akademikach.

W kolejne wieczory odwiedziliśmy naszych studentów w poszczególnych domach studenckich: najpierw w akademiku przy ulicy 3 maja, później przy ulicy Bema oraz ul. Żytniej. Ekipa ewangelizatorów liczyła każdego dnia około 16 naszych braci i sióstr. Po wspólnej modlitwie o potrzebne dary Ducha Świętego i podzieleniu się w pary rozpoczęliśmy naszą akcję. W większości naszych spotkań studenci byli zainteresowani propozycjami Duszpasterstwa Akademickiego oraz z szacunkiem słuchali naszych świadectw spotkania przemieniającego z Jezusem Chrystusem. Głoszone świadectwa często były początkiem rozmowy na tematy wiary w Boga i obrazu Kościoła, jak również naszej codzienności, co robimy i jak żyjemy. Nie zabrakło również głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, przez co, sami  potwierdzaliśmy dokonany wybór Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Dzięki wymianie wspólnych doświadczeń można było poznać nowe osoby, które były również darem dla nas, ewangelizatorów. Szczególnym darem bez wątpienia byli studenci niepełnosprawni fizycznie, którzy mieli w sobie wyjątkową wrażliwość na świat i ludzi. Ważnym momentem ewangelizacji była wspólna modlitwa ze studentami w ich pokojach. Powierzaliśmy życie każdego studenta Jezusowi Chrystusowi, by ich prowadził jak Dobry Pasterz (Ps 23). Można było w czasie modlitwy doświadczyć obecności Ducha Świętego, który obdarzał serca radością i pokojem.

Po naszych odwiedzinach ewangelizacyjnych, bracia i siostry dzielili się wspólnie zdobytymi doświadczeniami i nie ukrywali radości z bycia posłańcami Jezusa. Dziękujemy Bogu za otwartość serc studentów na Bożą łaskę oraz za to, że wciąż posyła swoich uczniów, by głosili Jego bezgraniczną miłość do człowieka objawioną w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy również wdzięczni Księdzu Tomaszowi za przygotowanie nas do tego trudnego dzieła. Słowa wdzięczności kierujemy do Sióstr z Diakonii Modlitwy Wstawienniczej za poświęcenie czasu na modlitwę w czasie naszej ewangelizacji w akademikach. Chwała Panu!