RELACJA Z REKOLEKCJI PARAFIALNYCH W ŁOSICACH

(07-10.04.2011)

Prowadząc rekolekcje parafialne w Łosicach, po raz kolejny przekonaliśmy się, jak wielką łaską jest dar jubileuszu. Pięćsetna rocznica erygowania parafii, która z tej okazji przeżywa roczne misje ewangelizacyjne, od początku ich realizacji staje się źródłem mnogości znaków Bożej miłości.

Te wielkopostne rekolekcje, których głównym tematem była tajemnica krzyża, pozostaną w naszej pamięci jako czas dotknięcia łaską nie tylko ewangelizowanych, lecz również ewangelizujących.

Pierwszego dnia prowadziliśmy cztery spotkania dla parafian. Tego dnia rekolekcji nie była sprawowana Eucharystia (nie licząc porannej), gdyż w logice ewangelizacji na pierwszym etapie głoszone jest Słowo Boże, które rodzi wiarę i prowadzi do osobistej odpowiedzi człowieka na Bożą propozycję. Wierni licznie zgromadzeni na spotkaniach najpierw słuchali katechezy Zdzisława później świadectwa (Basi, Dominiki, Maćka i Moniki) oraz drugiej części katechezy – tym razem księdza Tomasza. Pierwszy dzień poświęcony był tematyce symboliki krzyża (pełnienie woli Bożej, zgoda na umieranie itp.) oraz wszystkiego, co wiąże się z decyzją wzięcia krzyża i pójścia z nim za Jezusem.

Tego dnia odbyło się również spotkanie w Zespole Szkół Rolniczych nr 3 w Łosicach. Młodzież przywitała nas dość zachowawczo, nie wiedząc czego się spodziewać. Były to pierwsze tego typu rekolekcje szkolne od kilku lat. Zaczęliśmy spokojnie od piosenki i przywitania się. Następnie filmik, krótka katecheza i świadectwo Moniki W., kolejne nauczanie (ks. Tomasz) i drugie świadectwo (tym razem Ani Z.). Zebrani w skupieniu słuchali przekazywanych im treści. Całe spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą prowadzoną przez Maćka.

Nie można tutaj nie wspomnieć o bardzo miłym przyjęciu nas przez mieszkańców Łosic, z księdzem Proboszczem na czele zespołu duszpasterskiego oraz panią Czesią, na czele sektora kuchenno-pomocniczego. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, za wielkie serce jakie nam okazali.

Drugi dzień (piątek) prowadziliśmy cztery Drogi Krzyżowe. Tego dnia również nie była sprawowana Eucharystia. Postanowiliśmy zorganizować dla parafian specjalną Drogę Krzyżową, poprowadzoną w sposób, którego do tej pory nie doświadczyli. Zamiast krzyża przemieszczającego się po kolejnych stacjach, szedł sam Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Zatrzymywał się przy każdej stacji, której rozważanie poświęcone było jednemu konkretnemu grzechowi. Grzechy dostosowane były do wieku osób, dla których prowadzona była Droga Krzyżowa, ponieważ dzieci popełniają inne grzechy niż młodzież, czy dorośli, albo chorzy. Każdy grzech przybijany był do surowego drzewa krzyża, stojącego przed ołtarzem. Następnie przed tym krzyżem stanął ksiądz trzymający Pana Jezusa, który zasłonił nasze ukrzyżowane grzechy.

Warto też wspomnieć o specjalnej Drodze Krzyżowej dla dzieci, którym przecież trudno zrozumieć cierpienie, jakie się z nią wiąże. Dlatego też poprosiliśmy je o przyniesienie rysunków przedstawiających jedną ze stacji Drogi Krzyżowej oraz napisaniem na nich własnego grzechu, który popełniają, które następnie zostały składane były pod krzyżem. Rozważania dla dzieci z ogromną serdecznością i pokojem poprowadziły Monika W. i Kasia O., które pokazały dzieciom grzechy, na które mogły nie zwrócić uwagi, a które sprawiają przykrość ich rodzicom i Bogu. Wszystkie spotkania kończyły się świadectwem (Piotrka Sz., Moniki W., Kasi O. oraz Pani Alicji z koła AA w Mordach).

W piątek ponownie spotkaliśmy się z młodzieżą w Zespole Szkół nr 3, która w większości postanowiła nie uciekać z drugiego dnia rekolekcji. Zaczęliśmy od wyjaśnienia uczniom i nauczycielom, czym jest Akademicka Grupa Ewangelizacyjna i dlaczego zapragnęliśmy przybyć do nich. Potem katecheza księdza Tomasza, świadectwo Kasi O. oraz Droga Krzyżowa poprowadzona w podobny sposób, jak w parafii. Następnie świadectwo Piotrka Sz. i modlitwa, która kończyła całe spotkanie.

Sobota, to dzień, podczas którego parafianie mogli uczestniczyć w Eucharystii, poprzedzonej 20 minutową nauką prowadzoną przez Zdzisława, a dotyczącą postaci z Drogi Krzyżowej, a zwłaszcza Szymona z Cyreny. Osoba Matki Bożej została przedstawiona przez księdza Tomasza w ramach homilii, która kończyła się świadectwem jednej z osób z naszej grupy (Marcina M., Magdy O., Kasi S. oraz Uli Olszewskiej, która po sześciu latach obecności w AGE po raz pierwszy odważyła się powiedzieć publicznie świadectwo!). Na końcu Mszy św. została poprowadzona specjalna modlitwa oddania swojego życia Jezusowi animowana przez Zdzisława.

W niedzielę, ostatni dzień rekolekcji ks.Tomasz glosil homilie, zapraszając „rozpalonych miłością Bożą” parafian do przybycia na katechezę nt roli wspólnoty dla wzrostu duchowego, którą poprowadzi Zdzisław w środe po Wielkanocy.

Serdecznie dziękujemy osobom z diakonii modlitwy wstawienniczej za wsparcie darem adorcaji przed Najśw. Sakramentem podczas głoszenia każdej z nauk rekolekcyjnych w Łosicach.