RELACJA Z DIECEZJALNEGO FORUM RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

(Siedlce, 21.10.2017)

Ponad 160 osób, duchownych i świeckich, wzięło udział w Diecezjalnym Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, które odbyło się w sobotę 21. października br. w sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. Racją dla zorganizowania tego wydarzenia jest dwustulecie istnienia diecezji siedleckiej, które będzie uroczyście obchodzone w czerwcu 2018 roku. W związku z tym Jubileuszem, z inicjatywy Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, już od ponad roku trwają prace nad przygotowaniem parafialnych misji ewangelizacyjnych, które rozpoczną się jesienią przyszłego roku. Z tego powodu forum poświęcone było roli świeckich we wspomnianych misjach. Obradom przewodniczył Ordynariusz Diecezji. Obecny był również biskup pomocniczy Piotr Sawczuk, dziekani oraz księża zamianowani do posługi kaznodziejów misyjnych. Z kolei, osoby świeckie reprezentowały liczne zrzeszenia katolickie działające na terenie diecezji siedleckiej.

Pierwsza część forum przeznaczona była na zapoznanie słuchaczy z koncepcją parafialnych misji ewangelizacyjnych. Swoim doświadczeniem w tej kwestii podzielił się ojciec redemptorysta Jacek Dubel, który jest dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji toruńskiej oraz członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Ojciec Jacek od kilkunastu lat prowadzi takie rekolekcje w diecezji toruńskiej, wraz z zespołem świeckich ewangelizatorów.

W kolejnej części forum przedstawiono roboczą wersję programu misji przygotowywanych dla diecezji siedleckiej; programu, który powstał po wielomiesięcznych konsultacjach z duchownymi i świeckim.

Ostatnia, ale jakże ważna część obrad miała formę spotkań panelowych, gdzie w mniejszych grupach uczestnicy mogli podzielić się swoimi konkretnymi propozycjami na temat tego jak powinny wyglądać Parafialne Zespoły Misyjne przygotowujące misje; jak promować to wydarzenie; jakie nowe formy ewangelizacyjne warto zastosować dla dotarcia do maksymalnie największej liczby parafian; jaką rolę powinno spełnić świadectwo wiary osób świeckich oraz jak wykorzystać potencjał zrzeszeń katolickich w przygotowaniu, przeprowadzeniu i kontynuowaniu duszpasterskich działań po zakończeniu misji. Wszystkie pomysły zredagowane przez sekretarzy grup panelowych zostały przedstawione na wspólnym podsumowaniu, a w niedalekiej przyszłości znajdą się w dyrektorium misji i posłużą jako propozycje do wykorzystania podczas misji ewangelizacyjnych w zależności od specyfiki poszczególnych parafii.

Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Siedleckiej zakończyło się Słowem pasterskim i błogosławieństwem udzielonym przez Biskupa Kazimierza Gurdę. Całość spotkania animował ks. Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej i diecezjalny referent ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Po obradach wszyscy udali się na wspólną agapę, a wieczorem tego samego dnia, w kościele pw. św. Józefa uczestniczyli jeszcze w spotkaniu uwielbieniowym prowadzonym przez ks. Rafała Jarosiewicza, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.