CEL REKOLEKCJI ODNOWY WIARY

(Siedlce, kościół św. Józefa. 07.11.2013)

 

Rozradowaliśmy się bardzo, widząc jak wiele osób spragnionych Bożej miłości przyprowadził na pierwsze spotkanie rekolekcyjne nasz Pan, Jezus Chrystus. Dobry jesteś Zbawicielu, który kochasz swoje dzieci i pragniesz, aby wszyscy doświadczyli Twojej miłości, a kiedyś zajęli w niebie miejsce od wieków dla nich przygotowane! Bądź uwielbiony i błogosławiony!

Ks. Tomasz (prowadzący wspólnie z liderem Maciejem) rekolekcje, udzielił szczegółowych informacji o celu i warunkach, jakie należy spełnić, aby owocnie przeżyć czas dany nam przez Bożą Opatrzność. Zapoznał nas także z formą pracy indywidualnej ze Słowem Bożym, uwrażliwiając na wnikliwe czytanie i medytowanie biblijnych tekstów, które będą podawane na każdy dzień, przez czas trwania rekolekcji, a więc przez prawie trzy miesiące). Sumienne przeżywanie rekolekcji i przestrzeganie obowiązujących norm z pewnością wyda błogosławione owoce. Pragniemy dzięki nim stać się ludźmi ufającymi Bogu do końca. Pan będzie zatem do nas przemawiał, abyśmy Go bardziej umiłowali, oddając Mu swoje życie. Chcemy bowiem na Nim budować. Tak nam dopomóż Bóg!