RELACJA Z KURSU „EMAUS”

(Siedlce, Dom Rekolekcyjny w Opolu Nowym, 08-10.01.2016)

Zadaniem kursu, w którym uczestniczyliśmy, było pełniejsze poznanie Jezusa i Jego Ewangelii, umiłowanie Go całym sercem, gdyż tylko wtedy głoszenie słowa będzie skuteczne i pełne mocy. Tak tez się stało podczas minionego weekendu. Doświadczaliśmy żywej obecności Pana, a serca nasze pałały miłością, podobnie jak serca uczniów, zdążających do wsi Emaus.

Bogate treści, przekazywane w niezwykle interesujący sposób i zastosowana żywa dynamika sprawiły, iż ubogaciliśmy się bardzo, zarówno duchowo jak i intelektualnie. Na Kursie dowiedzieliśmy się m.in., że Słowo Boże przedstawione jest w Biblii głównie za pomocą siedmiu obrazów: lampa i ogień, które zapalają od środka, oświetlając, a niekiedy również oczyszczając; miecz, który jest najlepszą bronią w walce duchowej; młot kruszący skałę; woda i deszcz, będące podstawowymi składnikami naszego życia; miód; ziarno, które wzrasta w ukryciu; oraz pokarm, który podtrzymuje nasze życie.

Nan nowo uwierzyliśmy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, bo jest: twórcze – będąc początkiem istnienia; rozdzielające, bo rozdziela światłość od ciemności; uzdrawiające, bo leczy; wzbudzające wiarę i prowadzące do nawrócenia; obiecujące Ducha; budujące wspólnotę i prowadzące do życia wiecznego. Dlatego warto Słowo czytać i go słuchać, jemu wierzyć i je studiować, zapamiętywać i nim żyć, gdyż tylko ono daje życie w obfitości. Nade wszystko trzeba je głosić.

Z głębi serca dziękujemy naszym Siostrom i Braciom z Ks. Robertem Grzybowskim z Drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji za ogromne zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie nas do podjęcia misji ewangelizacyjnej. Niech sam Jezus Chrystus, którego z taką miłością głosicie, będzie wam nagrodą. Bóg zapłać!