RELACJA Z KURSU „NOWE ŻYCIE”

(Podziemia kościoła pw. św. Józefa, 8-10.04.2016r.)

W dn. 8-10. kwietnia br. odbył się kurs Nowego Życia zorganizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Odbył się w podziemiach kościoła pw. św. Józefa w Siedlcach. Kurs poprowadził ks. Tomasz Bieliński, nasz duchowy opiekun, a zarazem dyrektor SNE, wraz z ekipą ewangelizatorów złożona głównie z Sióstr i Braci z naszej Wspólnoty. Cieszyliśmy się, że licznie zgromadził nas Pan, a Duch Święty działał z wielką mocą i dotykał serc. Miłujący Bóg zaprosił 44 osoby oraz piętnastu posługujących. Bóg sam pisał scenariusz, którym nas zadziwiał i zachwycał, bo każdy z uczestników otrzymał bardzo wiele łask.

Kurs Nowe Życie był czasem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Jego działania. W tych dniach przypomnieliśmy sobie, że Jezus daje nowe życie. On pokazuje człowiekowi, że istnieje coś więcej niż to, co widzialne. Doświadczyliśmy miłości Boga, który przekonał nas na nowo, że kocha nas miłością bezgraniczną i bezinteresowną. On kocha nas stałą i wierną miłością ojca oraz wrażliwą i czułą miłością matki. On dotrzymuje obietnic i karmi nas Słowem Bożym, które jest drogowskazem w życiu.

Mieliśmy też możliwość pojednania się z Jezusem w Sakramencie pokuty, aby w pełni uczestniczyć w Eucharystii. W kolejnych konferencjach przypomnieliśmy sobie, że sami nie możemy siebie ani zbawić, ani znaleźć szczęścia poprzez własny wysiłek. Na szczęście Bóg, który wie, co nam jest najbardziej potrzebne nie pozostaje obojętny na nasze wysiłki. Wystarczy Mu zaufać, z tym, że otrzymamy tyle , na ile otworzymy Mu nasze serca. On jest Panem naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. On zmienia nasze serca i czyni zdolnymi do miłości, służby i życia wiarą.

Przed Najświętszym Sakramentem mogliśmy uroczyście oddać Mu życie i uznać Go za swego Pana i Zbawiciela. Prosiliśmy też o wylanie Ducha Świętego, abyśmy na nowo zostali Nim napełnieni i umieli korzystać z Jego darów i owoców. Bóg zaskakiwał nas przez cały czas. Radość i miłość, która panowała w naszych sercach była niesamowita. Poczuliśmy się autentyczną wspólnotą, która daje możliwość wzrostu duchowego. Jak mówi św. Paweł – kto spotkał Jezusa i doświadczył nowości wyzwolenia, jest nie tylko inny, ale zupełnie nowym stworzeniem. Niezależnie od wieku, każdy został dotknięty Bożą miłością. Pożegnanie było bardzo serdeczne i wylewne, uściskom nie było końca. Boże, dziękujemy Ci, że dałeś nam nowe życie! Bądź uwielbiony teraz i na wieki!