W czwartek, 29 lutego br. od godz. 19.00 mogliśmy przeżyć kolejny Wieczór Chwały, który nasza Wspólnota organizuje od ponad dwudziestu lat w Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. Od powitania zebranych i zapalenia paschału rozpoczęliśmy modlitewne spotkanie, które poprowadził ks. Tomasz i Justyna. Słowo o uwolnieniu św. Piotra z więzienia (Dz 12, 5-8), które otrzymała diakonia modlitewna przed Wieczorem Chwały stało się wskazówką do refleksji, abyśmy zastanowili się co nas wiąże, jakie kajdany zła powinniśmy zerwać.

Na początku wyśpiewaliśmy: „Duchu Święty, ogarnij mnie”, „Swojego Ducha, Panie wylej na nas dziś” i podchodziliśmy do ołtarza, by kapłani, nakładając ręce na nasze głowy, prosili o otwarcie na działanie Ducha Świętego. Modlitwa uwielbienia, przeplatana pięknym śpiewem, w wykonaniu parafialnej scholi, zanurzenie we Krwi Chrystusa, dziękczynienie „za mój krzyż, który Jezus cierpiał za mnie” zakończyła pierwszą część spotkania.

Następnie ks. Tomasz wygłosił konferencję na temat kolejnego daru Ducha Świętego tj. daru umiejętności, nazywanym również darem wiedzy. Dowiedzieliśmy się, że jest to zdolność patrzenia (z perspektywy dobra duchowego) na wszystkie wydarzenia oczami Boga. Ten dar daje wolność od przesadnego przywiązania np. do męża, dzieci. Święty Paweł nawoływał, abyśmy „nie byli niewolnikami ludzi”(1 Kor 7), a wtedy zaczniemy właściwie kochać.

Po konferencji wysłuchaliśmy świadectwa Wojciecha, dla którego chrzest syna stał się początkiem przemiany życia. Szczere wołanie do Ducha Świętego o uwolnienie z nałogów, przeżyte Misje, Eucharystia, modlitwa o dar odwagi, to łaski, przez które Pan przemienia jego życie.

Po wysłuchaniu świadectwa rozpoczęło się wystawienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwa uwielbienia i prośby, aby Pan zerwał kajdany zła, aby nas uzdrowił, bo tylko w Jego ranach nasze uzdrowienie. Prosiliśmy Go o to głęboko,  gdy przechadzał się pośród nas i nam błogosławił.

Również Maryi zawierzyliśmy siebie samych, prosząc, w godzinie Apelu Jasnogórskiego, o pomoc w walce ze złem. Wychodząc ze świątyni mogliśmy zabrać cytat ze Słowem Bożym. Niech  to Słowo pokazuje nam, jak mamy żyć. Na kolejny Wieczór Chwały zapraszamy 25 kwietnia.

Opracowała: Jolanta Wołosiak