RELACJA Z LUTOWYCH REKOLEKCJI WJD

(Opole Nowe, 21-23 lutego 2014 r.)

 

 

Nasz Pan, kochający i dobry Bóg, nie znudził się nami podczas dziewięciotygodniowych rekolekcji, ale zapragnął, abyśmy wciąż trwali przy Nim, wtuleni w Jego miłujące ramiona. Dlatego wyprowadził nas z rodzinnego domu, w miejsce, w którym mógł działać w szczególny sposób i bez przeszkód przygotować do zadań, do których zostaliśmy powołani.

Był to piękny i błogosławiony czas dla 65-ciu uczestników. Czuliśmy potężne działanie Ducha Świętego, który sprawił, iż staliśmy się bardzo bliscy sobie, stanowiąc wspólnotową rodzinę dzieci Bożych. Czas dany nam został wykorzystany, bardzo owocnie i do maksimum. Podczas dwóch Eucharystii posilaliśmy się Ciałem Chrystusa i Jego Przenajświętszą Krwią. Konferencje, zgodnie z tematem rekolekcji: NAWRÓCENIE – DZIELENIE – WSPÓLNOTA (czyli o tym co można przeczytać w Dz 2) dostarczyły nam niezbędnych i koniecznych wiadomości.

W realizacji tych istotnych i bardzo ważkich zagadnień niezastąpiona była adhortacja papieża Franciszka: Evangelii Gaudium. Treści zawarte w konferencjach posłużyły również do pracy w grupach i warsztatach, które były bardzo dynamiczne, nad wyraz interesujące i pouczające. Jednak najwięcej wielkich i wzniosłych przeżyć dostarczyła nam Adoracja Najświętszego Sakramentu: (piątek 20.00 do 21.15 i sobota od 19.30 do 7.00 w niedzielę. Trwaliśmy więc przed Panem, wpatrując się w Niego, uwielbialiśmy w ciszy serc rozgrzanych miłością i wgłębiając w słowa przeznaczone dla każdego z nas indywidualnie. Takich przeżyć się nie zapomina, lecz karmi nimi bardzo długo.

W tych bardzo pracowicie spędzonych dniach znalazł się czas na zajęcia gimnastyczne i integrujące rozmowy przy ciasteczkach, kawie i herbacie, a zakończenie rekolekcji posłużyło temu, aby podzielić się z Siostrami i Braćmi doświadczeniem osobistego spotkania z naszym Panem i Mistrzem. Liczne świadectwa, których wysłuchaliśmy pokazały, z jak wielką mocą działał Chrystus Pan, a Duch Święty wylewał swoje dary. Niech w tym wszystkim będzie uwielbiona Przenajświętsza Trójca! Amen.