RELACJA Z MAJOWYCH REKOLEKCJI WJD

(Opole Nowe, 16-18 maja 2014)

 

To były rekolekcje wielkiej szansy i Bogu niech będą dzięki, że skorzystała z niej aż pięćdziesięcioosobowa grupa. Ramowy program w zasadzie nie różnił się od poprzednich, a więc: rozpoczęcie dnia uwielbieniem i modlitwą z Liturgii Godzin, sobotnia i niedzielna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym całonocna), cztery konferencje, spotkania integracyjne przy ciasteczkach i kawie czy herbacie, zajęcia sportowe, praca w małych grupach i dzielenie.

Rekolekcje, których temat brzmiał: MOC UWIELBIENIA były wyjątkowe i można zaryzykować stwierdzenie, że każde słowo padało na bardzo podatny grunt i z pewnością wyda plon obfity. Konferencje zatytułowane: „Uwielbienie Boga w burzy”; „Uzdrowienie fizyczne i psychiczne”; „Przedziwny plan dobrego Boga Ojca”; „Uwielbienie w doświadczeniu kryzysu małżeńskiego, niepłodności, problemów wychowawczych; finansowych…” przekazywane były w niezwykle interesujący sposób i poparte świadectwami, które zapierały dech w piersiach.

Umiejętność wielbienia Boga i dziękczynienia w każdej sytuacji nie były dla nas zupełnie nowe i zaskakujące, gdyż uczyliśmy się stosować je w życiu. Jednak lektura książki Merlina Carothersa, którą każdy z nas posiada i zgłębia oraz wysłuchane konferencje, wpłynęły na zmianę sposobu naszej modlitwy i rozmowy z Bogiem. Zaufać Bogu, wielbiąc Go w każdej sytuacji, przyjąć to, co dla nas przygotował (nie stawiając warunków), za wszystko dziękować, to jest najpiękniejsza modlitwa.

Uwielbiać Boga i dziękować, gdy w sercu radość i wszystko układa się pomyślnie, jest łatwo. Natomiast, gdy szaleje burza, wszystko się wali, same niepowodzenia, zgryzoty, choroba czy śmierć kogoś bliskiego trudno jest wielbić i dziękować. Jednak, właśnie wtedy modlitwa jest najskuteczniejsza i sprawia, że zaczynają dziać się rzeczy niezwykłe; cudowne uzdrowienia z niepłodności, nowotworów; powroty niewiernych mężów, nawrócenia… Wiele takich przykładów przytoczył rekolekcjonista w głoszonych konferencjach, a także można przeczytać w w/w książce. Jednak wielkim błędem byłoby sądzić, że wielbiąc Boga uzyskamy zawsze to, co wydaje się nam najlepsze. Nie wielbimy po to, aby Bóg realizował nasze plany, ale zgadzamy się na Boży plan, a on może być zupełnie inny, niż oczekujemy. Pamiętajmy, że Bóg nigdy nie da tego, co byłoby zgubne dla naszej duszy i często dopuszcza różnego rodzaju nieszczęścia, aby przyciągnąć do siebie grzesznika i uratować przed wiecznym potępieniem. Plany Boga Ojca są przedziwne i zawsze służą naszemu dobru duchowemu.

Każde rekolekcje kończą się podsumowaniem i świadectwami. Tym razem były one szczególnie mocne, zdarzało się, że załamywał się głos mówiącemu, a słuchający byli do głębi poruszeni cudownym działaniem Boga. Podczas tych rekolekcji Duch Święty działał z wielką mocą. Za ten błogosławiony czas dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste!