RELACJA Z NOCY KONFESJONAŁÓW

(Siedlce, kaplica pw. Ducha Św. 31.10.2013)

W tę szczególną noc, w kaplicy Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego licznie zgromadzili się wierni z całego miasta. Przy sześciu konfesjonałach od 19.00 ustawiły się długie kolejki. Kapłani niezmordowanie spowiadali do pólnocy. Bogu niech będą dzięki za ogrom łask, które spłynęły na wszystkich korzystających z sakramentu pojednania.

Czas, od godz. 19.00-24.00, podzielony był na godzinne bloki składające się z konferencji, filmiku, pantomimy i dwu świadectw osób nawróconych. Wszystkiemu towarzyszył nastrojowy śpiew naszej diakonii muzycznej. Konferencje o warunkach dobrej spowiedzi, głoszone przez kolejnych kapłanów były przekazywane w tak interesujący sposób, że chciało się słuchać w nieskończoność. Ich treść zmuszała do refleksji nad przygotowywaniem do sakramentu pojednania. Z pewnością wszyscy skorzystaliśmy z tych pouczeń. Chwała Panu!

Niewątpliwie serca słuchaczy były poruszone świadectwami osób, które w pewnym momencie życia w szczególny sposób doświadczyły Bożego miłosierdzia, przyjęły Chrystusa za swego Pana i Zbawiciela, pokochały Go całym sercem i pragną mówić o Jego miłości i o tym, jak odmieniło się ich życie.

Boże w Trójcy Świętej Jedyn, dziękujemy za światło, które dałeś, aby przygotować i przeprowadzić tego rodzaju przedsięwzięcie, przyprowadzając wielu ludzi spragnionych Twojej miłości. Bądź uwielbiony! Bądź wywyższony! Bądź błogosławiony!