ZEBRANI WOKÓŁ OGNIA DUCHA ŚW.

(Żabokliki, 20.05.2018)

W tym roku postanowiliśmy wyjątkowo celebrować Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po sobotnim czuwaniu w kościele p.w. Ducha św. spotkaliśmy się w niedzielne popołudnie, aby razem uczcić ten piękny dzień, który jest zarazem szczególnym Świętem naszej Wspólnoty. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą wyśpiewując uwielbienie Ducha Świętego obecnego i działającego dziś w nas. Jesteśmy świadomi, że to właśnie dzięki Niemu możemy być JEDNOŚCIĄ i świadczyć o Jego obecności w świecie. Przez całe popołudnie i wieczór towarzyszył nam dobry humor. Wiele wskazuje na to, iż każdy z nas otrzymał tamtego dnia dar radości. Podczas pieczenia kiełbasek nie zabrakło śpiewu przy akompaniamencie gitary, a dodatkową atrakcją było oglądanie słońca i księżyca przez teleskop.