PAŹDZIERNIKOWY WIECZÓR CHWAŁY

(Siedlce, 24.10.2013)

 

Niezwykły Wieczór przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Wprowadzeniem był taniec Diakonii Teatralnej. Nasze Siostry niczym białe anioły pięknym tańcem oddawały chwałę Panu, a zespół muzyczny zagrzewał do modlitwy śpiewem. Do uwielbienia Boga tańcem włączyli się wszyscy zgromadzeni, niezależnie od wieku i stanu. Niesamowitym i niecodziennym widokiem był taniec osób starszych, a jeszcze większym sióstr zakonnych i kapłanów. To dopiero była integracja! Chwała Ci, Panie!

Od pierwszego momentu doświadczaliśmy ożywczego działania Ducha Świętego, Czuliśmy się bardzo szczęśliwi i odnosiliśmy wrażenie, iż jesteśmy w przedsionkach nieba, a razem z nami śpiewały chóry anielskie. Takiej radości i takiego pokoju nie zapewni ten świat, tylko On- Duch Pocieszyciel, który rozgrzewał nasze serca ogniem Bożej miłości.

Wielbiliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa i trudno było oprzeć się wrażeniu, iż byliśmy w łączności z naszymi Siostrami i Braćmi, którzy już cieszą się oglądaniem Boga twarzą w Twarz. To utwierdziło nas w przekonaniu, iż i na nas czeka kochający Bóg i mamy przygotowane miejsce, którego nikt nam nie zajmie. Za te chwile szczęścia dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste!

Jeszcze większej radości doświadczaliśmy, gdy przyszedł Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. On przygarniał wszystkich zgromadzonych i każdemu wlewał swoją miłość. W szczególny sposób zatroszczył się o tych, którzy stoją na rozdrożu nie wiedząc, jaką drogę wybrać. Przede wszystkim młodzi ludzie (i nie tylko) podeszli bardzo blisko Pana, wpatrując się w Jego Oblicze i otwierając swoje serca. Byli wśród nas także kapłani. On, nasz Pan, przyszedł nas wybawić od złych skłonności, błędnych wyborów i wszystkiego, co stoi na przeszkodzie w drodze do nieba. Księża w imieniu Chrystusa nakładali ręce i czynili znak krzyża na czole. Nikt nie został pominięty, Bóg wszystkim udzielił swego błogosławieństwa.

W tę niezwykłą atmosferę wpisało się świadectwo Agatki, która w pewnym momencie swego życia doświadczyła powtórnego wylania Ducha Świętego i otrzymała dar posługiwania w Diakonii Muzycznej. Mówiąc o tym promieniała radością i szczęściem, które udzielały się wszystkim. Bogu niech będą dzięki!