W czwartek, 26. października 2023 r., w kościele św. Józefa w Sielcach, od godz.19.00 mogliśmy przeżyć Wieczór Chwały. Naszej modlitwie przewodził ks. Tomasz i wiceliderka WJD Monika, prowadzeni natchnieniami Ducha Świętego. Dziś skupiliśmy się na drugim z darów: DARZE ROZUMU.

Na początku ks. Tomasz zapalił paschał i powitał wszystkich zebranych. Rozpoczęły się wezwania do Ducha Świętego przeplatane pięknymi śpiewami scholi parafialnej: „Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś”, ,,Spocznij na nas Duchu Pana” oraz modlitwa dziękczynienia i uwielbienia, bo ,,nikt mnie nie kocha, tak jak Ty”.
Czym jest dar rozumu przybliżył nam kapłan w konferencji. Papież Benedykt XVI podkreślał, że dar rozumu pomaga nam zrozumieć Słowo Boże i przyjąć łaskę wiary. Jest to dar rozumienia pragnień Boga. Z kolei papież Jan Paweł II w Encyklice „Wiara i rozum”  zaznaczył, że wiara potrzebuje zrozumienia, bo rozum i wiara uzupełniają się nawzajem.
O tym, jak rozum stał się sługą dla wiary opowiedziała nam Oksana, która w swoim życiu szukała wielu naukowych rozwiązań, a refleksja nad tajemnicą kodu genetycznego otworzyła jej drogę do wejścia w relację z Bogiem.
Po wysłuchaniu świadectwa rozpoczęło się wystawienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie i adoracja. Mogliśmy doświadczyć tej wielkiej łaski, że Bóg nie jest w stanie przestać nas kochać. Gdy przechadzał się pośród nas i nam błogosławił jeszcze mocniej poczuliśmy  Jego bezinteresowną miłość…
Na koniec wysłuchaliśmy ogłoszeń. Już dzisiaj zapraszamy za miesiąc (30.11.23) na kolejny Wieczór Chwały. Niech Maryja, którą szczególnie przyzywamy w godzinie Apelu Jasnogórskiego wyprasza nam dar rozumienia pragnień Boga wobec nas. My sami, módlmy się o dar rozumu dla lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.
Opracowała: Jolanta Wołosiak