W poniedziałek (25.05) o godz. 19.00 zgromadziliśmy się w kościele pw. św. Józefa w Siedlcach, by wspólnie z ks. Krzysztofem, który przez kilka lat formował się w naszej Wspólnocie i rozeznawał swoje powołanie, dziękować Bogu za udzielony mu dar kapłaństwa . Wespół z drogim Prymicjantem Mszę św. koncelebrował ks. Tomasz. W płomiennym kazaniu ks. Krzysztof wzywał nas, by pójść na całość za Chrystusem i głosić Go wszędzie słowami, które potwierdzać powinno nasze życie.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy zgromadzeni otrzymali uroczyste prymicyjne błogosławieństwo. Relacja zdjęciowa z tej wyjątkowej dla WJD uroczystości znajduje się w zakładce GALERIIA https://jednegoducha.pl/aktualnosci/kolekcja/prymicja-ks-krzysztofa-2020-05-25/