RELACJA Z REKOLEKCJI A.G.E. 
(25-27.11.2011)

Kolejne rekolekcje wspólnotowe były wielkim darem Nieba, który wykorzystaliśmy bardzo efektywnie. Był czas na Eucharystie, adoracje, modlitwy, konferencje, a także na ciekawe zabawy integracyjne (w tym Andrzejkowe) i rozmowy przy kawie i herbacie. 


Frapujący i niezwykle ciekawy był też tytuł rekolekcji: POSŁUGA CHARYZMATAMI.
Wysłuchaliśmy pięciu konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Ks. Tomasz, posługując się Listami św. Pawła, w przystępny sposób wyjaśnił nam, czym są charyzmaty i jak rózne mogą być. Szczegółowo został omówiony każdy charyzmat. 

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, prosiliśmy Ducha Świętego, aby udzielał nam swoich charyzmatów według własnego uznania. Były momenty bardzo wzruszające, gdy np. podczas piątkowej adoracji Ksiądz podawał nam do rąk monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a my ze czcią tuliliśmy Jezusa w niej ukrytego do serca. Takie chwile są niezapomniane. Niech Bóg będzie uwielbiony w swojej niewysłowionej dobroci i łaskawości! 

W czasie sobotniej adoracji, podchodziliśmy przed Najświętszy Sakrament, Kapłan nakładając ręce, prosił Ducha Świętego o dary potrzebne do posługi ewangelizacyjnej dla każdego z nas. Duch Św. działał z wielką mocą, gdyż w serca nasze wstępował pokój, jakiego świat dać nie może i ogarniała nas niewysłowiona radość. Ta radość towarzyszyła nam w szczególny sposób podczas śpiewu w niedzielnej Eucharystii, gdy przekazywaliśmy sobie znak pokoju, a także w czasie świadectw przy podsumowaniu rekolekcji. Niech nasz Pan będzie uwielbiony w tym wszystkim, co dokonało się w naszych sercach! Chwała Tobie Panie!