RELACJA Z EWANGELIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH

(17-18.03.2011)

Przechodząc korytarzem szkolnym, na początku pierwszego dnia ewangelizacji w tzw. budowlance, usłyszeliśmy kilka niespodziewanych słów, które padły ze strony grupy uczniów tej szkoły: „…ale mordy…”. Nastąpiło chwilowe zaskoczenie takim przywitaniem, ale tym samym poczuliśmy ciężar odpowiedzialności i wysoce istotny wpływ naszej misji w szkole, w której występne zachowanie uczniów nie jest nowinką.

 

Z pomocą życzliwych uczniów czekających na lekcje, dziś dwunastoosobowej AGE montowanie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego z przygotowaniem miejsc siedzących na dość dużej sali gimnastycznej zajęło kilkadziesiąt minut. O przerwaniu na kilka godzin zwyczajnego dnia szkolnego, uczniowie zostali poinformowani dopiero na lekcji poprzedzającej spotkanie z nami. Niebawem zadzwonił dzwonek na przerwę, a my przystąpiliśmy do krótkiej modlitwy, w której zawierzyliśmy rozpoczynające się rekolekcje, nie nazywając ich tak publicznie, aby nie skonsternować osób niechętnych na wysłuchanie Dobrej Nowiny, o Jezusie Chrystusie żyjącym również dzisiaj, przemieniającym życie konkretnych osób.

Po kilkunastu minutach prawie wszystkie miejsca były zajęte. Uczniom towarzyszyli nauczyciele, pomimo to gwar trudno było uciszyć. Natomiast łatwo było zauważyć, że część młodzieży zajęła miejsca w kręgach swych znajomych, a prowadzone przez nich nasilające się rozmowy (szczególnie złośliwie pierwszego dnia) znacznie zakłócały i dekoncentrowały prowadzących, i innych. Po krótkim przedstawieniu się AGE, wielu słuchaczy było już pod zdumieniem usłyszanych treści. Następnie zaprezentowaliśmy nasze siły wokalne śpiewając radosną uwielbieniową pieśń. Potem wykorzystując multimedia, a w tym dwa ekrany projekcyjne, zwróciliśmy uwagę uczniów na filmy z przesłaniem wartości chrześcijańskich i miłości w życiu człowieka. Kolejnym etapem nauczania było świadectwo połączone z katechezą o Miłości Bożej, grzechu i relacjami międzyludzkimi przygotowane przez Zdzisława.

Po muzycznej przerwie swoje świadectwa przedstawili Artur i Kasia, w których zwrócili szczególna uwagę na wpływ szkoły średniej na rozwoju młodego człowieka. W trakcie projekcji kolejnego filmu nasiliły się rozmowy i przechadzki młodzieży po sali. W międzyczasie przybyła do nas Monika, która widząc zwiększające się lekceważenie części uczniów naszymi treściami, podjęła się stanowczego wręcz upominania, a następnie nawet dialogu z osobami z sali, opowiadając przy tym swoje świadectwo, które swoją mocą uprzytomniło uczniom wszechmogącą wolę Bożą. I stał się cud. Na sali zapanowała prawie idealna cisza!  Po zasłuchaniu się wszystkich, Monika poprowadziła modlitwę, w której młodzież została poproszona o zamknięcie oczu. Później uczniowie zachowywali się o wiele spokojniej, opuszczając salę po zakończeniu pierwszego dnia ewangelizacji.

Drugi dzień prowadziła Monika i ks. Tomasz. Po wyjaśnieniu celu naszej powtórnej obecności zapanował porządek na sali. Także tego dnia uczniowie nie wiedzieli, że będą mieli kolejną możliwość wsłuchania się w nasze przepowiadanie osoby Jezusa, gdyż nikt im tego nie oznajmił. Zespół muzyczny kolejny raz zaprezentował swoje umiejętności, po których katechezę wygłosił ks. Tomasz. W pierwszej części poruszył obecną i przeszłą sytuację na świecie, opierając się na tragicznych wydarzeniach jakie spowodowało tsunami w 2005 r. i tegoroczne w Japonii.

Kolejnym etapem naszej misji była inscenizacja pantomimy pt. „Nie mogę dwóm Panom służyć”, która obrazowała słowa Ewangelii: Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Mt 6,24). Dalej uczniowie mogli obejrzeć film ukazujący, że nic w życiu nie dzieję się bez przyczyny, ale dzięki opatrzności Bożej. Po podsumowaniu filmu przez ks. Tomka, Kasia wypowiedziała swoje świadectwo z przesłaniem miłości w rodzinie, po którym zapadła jeszcze większa cisza na sali. Tego dnia w ewangelizacji towarzyszyli nam chłopcy ze wspólnoty Cenacolo (w jęz. włoskim słowo to oznacza Wieczernik), którzy dzień wcześniej przyjechali do Siedlec aż z Tarnowa. Jeden z nich Łukasz opowiedział o wspólnocie, w której znajdują się od dłuższego czasu, także powiedział swoje świadectwo, wyraziście opisując drogę powrotu do życia w Bogu, Który jest Miłością i Który jest blisko.

W kolejnej katechezie ks. Tomasz odwoływał się do współczesnych i konkretnych grzechów przybijając je gwoździami do krzyża. Tego dnia młodzież z upływem czasu była coraz bardziej zasłuchana w słowa prelegentów, a w międzyczasie Maciej zaopatrzony w anielskie skrzydła i kask wykorzystywany na budowach roznosił wśród uczniów i nauczycieli cytaty z Ewangelii. U schyłku ewangelizacyjnego spotkania w Budowlance, wspólnie odmówiliśmy modlitwę, prosząc o owocne przyjęcie naszej misji.

Po tej modlitwie głos zabrała Pani dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i ks. Łukasz, duszpasterz tej szkoły, dziękując Akademickiej Grupie Ewangelizacyjnej za poświęcenie się dziełu ewangelizacji.

Serdecznie dziekujemy diakonii modlitwy wstawienniczej za dar wsparcia duchowego ipoprzez czuwanie w intencji ewangelizacji przed Najśw. Sakramentem.

Chwała Panu, Który jest Emmanuelem czyli Bogiem z Nami!