RELACJA ZE STYCZNIOWYCH REKOLEKCJI

(Opole Nowe, 09-11.01.2015)

Każde rekolekcje utwierdzają nas w przekonaniu, iż zaplanował je Jezus Chrystus, nasz Pan, który sam wybrał czas, miejsce i temat. Rozpoczęliśmy je Eucharystią i byliśmy jak zwykle zaskoczeni, gdyż treść piątkowej perykopy ewangelicznej potwierdziła temat naszych rekolekcyjnych rozważań, który brzmiał: NIE LĘKAJCIE SIĘ! To była pierwsza nasza radość i zaskoczenie.

W tym błogosławionym czasie dane nam było uczestniczyć w trzech Eucharystiach; wysłuchać sześciu bardzo bogatych w treść i wielce pouczających konferencji; możliwość spowiedzi i całonocnej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ponadto, jak zwykle praca w małych grupach z możliwością podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami, rozmowy integracyjne i zajęcia sportowe. Było zatem wiele, zarówno dla ducha jak i ciała. Wszystko, co przygotował dla nas Pan było bardzo ważne i bardzo potrzebne.

Wsłuchując się w treść konferencji, których temat brzmiał: „Lęki współczesnego świata”; „Ojciec i Syn (Abraham i Izaak)”; „Mistrz i uczeń (Mojżesz i Jozue)”; „Dwaj charyzmatyczni wodzowie (Gedeon i Dawid)”; „Świadkowie spełnionych obietnic (Zachariasz i Pasterze)”, „Najwięksi słudzy Historii Zbawienia (Maryja i Józef)”, oraz „Świadkowie Zmartwychwstałego Pana (niewiasty i uczniowie)” zauważyliśmy, iż wszyscy oni nie byli pozbawieni lęku. W większości przypadków Bóg wybierał najsłabszych, mało znaczących w oczach świata, jednym słowem takich, którzy tylko na Nim mogli polegać. Usłyszawszy głos Boga, szli za Nim zupełnie w ciemno. Droga ich była trudna, często Bóg milczał, ale mając świadomość Jego obecności, przyjmowali wszystko według Jego scenariusza, bez pretensji i wymówek. W sytuacji strachu i poniżenia Pan przychodził ze słowami pocieszenia i umocnienia: „Nie bój się, nie lękaj się, bo jestem z tobą”. Dzięki ich słabości i niemocy Bóg dokonywał rzeczy wielkich.

Konferencje i homilie, ukazując historie życia i drogę za Bogiem poszczególnych postaci Starego i Nowego Testamentu, mobilizują nas do wnikliwego przeglądu naszego pójścia za Panem. On też posyła nas z misją, daje znaki swojej obecności, przemawia do nas, a w sytuacjach strachu i zagrożenia mówi: „ Nie lękaj się! Zawsze jestem z tobą!”. Niech ten Boży głos rozbrzmiewa w każdej trudnej sytuacji i działa jak balsam w naszych sercach.

Za zdobytą wiedzę, piękne przeżycia i doświadczenia, ogrom łask, którymi zostaliśmy obdarowani, dziękujemy naszemu Panu i Zbawicielowi! Dziękujemy naszemu Duchowemu Opiekunowi, Księdzu Tomaszowi, że podjął się tak wielkiego trudu, przygotowując rekolekcje, a nade wszystko głębokie i obszerne w swojej treści konferencje! Niech Bóg będzie uwielbiony, błogosławiony i wywyższony w tym trudzie!