W dniach  24-26. 11. br. w Bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach odbyły się nasze wspólnotowe rekolekcje, które poprowadził ksiądz Tomasz Kostecki, dyrektor wspomnianego internatu. Tematem rozważań były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „CHCIAŁ KONIECZNIE ZOBACZYĆ JEZUSA” (Łk 19,3).

Rozpoczęliśmy w piątek o godz.18.00 Mszą Świętą. Słowo Boże o oczyszczeniu Świątyni Jerozolimskiej przypomniało nam na nowo, że jesteśmy Świątynią Ducha Świętego i potrzebujemy wyrzucić z naszych serc to, co jest sprzedawaniem Boga. Po to Bóg daje nam święty czas rekolekcji.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy modlitwą do Ducha Świętego. W sobotę rano wyśpiewaliśmy Jutrznię (niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z tą modlitwą), a w  niedzielę Godzinki. Wszystkie konferencje opierały się na wnikliwej analizie postawy Zacheusza (Łk 19, 1-10). Rekolekcjonista bardzo głęboko zanalizował ten fragment ukazujący Jezusa, który zmierzając do Jerozolimy, wszedł do Jerycha, miasta obfitości, a zarazem miasta grzechu. Mieszkał tam Zacheusz (imię jego znaczy „najczystszy” i „Bóg pamięta”), zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Ów decydent podjął konkretne działania, aby zobaczyć Jezusa. W jego sercu zrodziło się pragnienie spotkania Jezusa, i dlatego nie obawiał się wyśmiania, gdy wszedł na sykomorę i czekał, gdyż chciał bardzo zobaczyć Jezusa. Co my robimy, aby spotkać Jezusa? Czy nie jesteśmy tłumem, który zasłania innym Jezusa. Co nas umniejsza? – stawiał pytania Prelegent.

W małych grupkach zastanawialiśmy się, co nam przeszkadza w spotkaniu Jezusa, a następnie dzieliliśmy się wnioskami. W wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, w ciszy zawierzaliśmy Panu nasze życie, nasze pragnienia, działania, słowem, to wszystko, co jest „naszym tłumem i małym wzrostem”, i przez to przysłania nam Boga.
W niedzielę Chrystusa Króla ogłosiliśmy, że jesteśmy poddani jedynemu Panu i Zbawicielowi. Ksiądz Tomasz odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich członków WJD  błogosławił nam na dalszą posługę ewangelizacji. Po Eucharystii podziękowaliśmy Kapłanowi za wygłoszone rekolekcje, za trud, poświęcony czas i za owoce tych ćwiczeń duchowych. Chcemy, tak jak Zacheusz szukać Jezusa, i nigdy nie ustawać, bo „kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu”.
Opracowała: Jolanta Wołosiak