W dniach  30.06-02.07.23 r. w podziemiach kościoła św.Józefa w Sielcach odbyły się nasze wspólnotowe rekolekcje. Ich tematem było Słowo Boże. Poprowadził je nasz duchowy opiekun ks. Tomasz.
,,Wiara rodzi się z tego, co się słyszy,  a tym, co się słyszy jest Słowo Boże „- pisze św.Paweł (Rz 10, 17).
W piątek rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz.18:00, a po niej wysłuchaliśmy konferencji, po której szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: co mi daje Słowo Boże? Usłyszeliśmy, że Słowo nas czyta, daje życie, nawraca, leczy kompleksy, uczy głębi modlitwy, daje nadzieję,  zmienia myślenie… Następnie w kilkuosobowych grupach przedstawialiśmy różne scenki biblijne np. miłosierny Samarytanin, spotkanie Jezusa z Zacheuszem, rozmnożenie chleba. Dzieliliśmy się tym, co nas szczególnie poruszyło.
W sobotę ks.Tomasz przybliżył nam różne metody rozważania Pisma Świętego. Jedną z nich jest metoda Västeras, która polega na uporządkowanym studium tekstu Pisma Świętego. Ponadto, w formie warsztatów przeprowadzaliśmy wywiad z postacią biblijną, opierając się na konkretnym fragmencie Słowa.
Po południu, w ciszy, w kościele, medytowaliśmy Słowo według metody Lectio Divina. Natomiast  przed wieczorną Eucharystią ksiądz Tomasz wprowadził nas w rozważanie niedzielnych czytań, proponując pomocne opracowania.
Niedzielne popołudnie przeżywaliśmy w atmosferze dziękczynienia za miniony rok formacyjnym. W tej intencji kapłan sprawował Mszę Świętą na „Ranczu u Maćka”.
Szczególne podziękowania skierowaliśmy do naszego duchowego Opiekuna, za to, że nas prowadził kolejny rok do Jezusa; pomagał wzrastac w wierze i uczył wyjaśniał Słowo Boże. Potem był czas na miłe ,,pogaduszki” przy kawie i ciasteczku.
Boże błogosławieństwo, które otrzymaliśmy przez ręce naszego kapłana (z 28 -letnim stażem) otworzyło nasze serca podczas wakacyjnego odpoczynku na przyjmowanie każdego dnia Słowa Bożego.
Opracowała: Jolanta Wołosiak