WARSZTATY EWANGELIZACYJNE

(Siedlce, Kościół św. Józefa, 20.04.2017)

Wielką łaską i dobrodziejstwem jest możliwość uczestniczenia w Eucharystii i przyjęcia do serca Jezusa w Komunii św. przed każdym czwartkowym spotkaniem modlitewno-formacyjnym.

Jesteśmy radośni i czujemy się dziećmi w objęciach miłującego Ojca.

Radość nasza jest tym większa, iż On chce się nami posługiwać i posyła, jak niegdyś Jezus swoich apostołów, abyśmy szli, głosili Dobrą Nowinę i mówili o Jego miłości i miłosierdziu.

To wielkie i zaszczytne, ale i zobowiązujące wyzwanie, które wymaga sumiennego przygotowania.   Stąd też nasze zajęcia warsztatowe są bardzo pracowite.

Na czwartkowym spotkaniu skupiliśmy się nad adhortacją apostolską ewangelii gaudium , papieża Franciszka, którą wnikliwie omówił Andrzej, a która dotyczy prowadzenia rozmów ewangelizacyjnych z osobami, do których pośle nas Pan.

Wiele cennych rad dotyczących ewangelizacji udzielił nasz duchowy Opiekun, które wzięliśmy sobie głęboko do serca i jeszcze na spotkaniu próbowaliśmy poćwiczyć prowadzenie takich rozmów. Niech Bóg będzie uwielbiony w trudzie głoszenia Słowa Bożego i niech nam błogosławi!