MOC SŁOWA BOŻEGO

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 03.08.2017)

Słowo, które „było na początku u Boga i które było Bogiem” (por. J 1,1n) powinno towarzyszyć nam nieodłącznie przez całe nasze życie. Podczas spotkania w pierwszy czwartek sierpnia przypomniała nam o tym Basia z łukowskiej wspólnoty „koinonia – Jan Chrzciciel”, zaproszona specjalnie na ten dzień przez ks. Tomasza. Słuchając jej konferencji na pewno w niejednym sercu pojawiło się pragnienie codziennego, sumiennego czytania Słowa Bożego, rozważania go i życia nim. W swojej konferencji, którą bardziej należałoby określić mianem świadectwa Basia przywołała kilka sytuacji mocy Słowa Bożego, ujawniającej się dzięki przyswojeniu sobie jego treści w wyniku codziennego kontaktu z Pismem św.

Jesteśmy świadomi, iż nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (św. Hieronim), bez czego nie można spodziewać się wzrostu duchowego. Dlatego raz jeszcze każda z sióstr i braci naszej Wspólnoty przekonała się, że Słowo Boże ma stawać się coraz wyraźniej fundamentem, na bazie którego budujemy nasze myślenie i nasze działanie.

Niech nam w tym pragnieniu błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty!