RELACJA Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH

(Ośrodek DA, 17-19.05.2013)

Warsztaty teatralne odbyły się w w trzeci majowy weekend w ośrodku Duszpasterwstwa Akademickiego. Łącznie było to ok. 20 godzin zajęć teatralnych poprowadzonych przez pana Marka Cichuckiego, abasolwenta Wydziału Aktorskiego PWSFiT w Łodzi.

Obecnie pan Marek pracuje w teatrze Nowym oraz liceum ogólnokształcącym w Łodzi. Wystąpił również w wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych. Ważniejsze nagrody w jego dorobku to wyróżnienie podczas XLIV Kaliskich Spotkaniach Teatralnych za rolę Świerszcza w przedstawieniu „Historia o Miłosiernej czyli testament psa” (2004r.) i Grand Prix VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie za spektakl „Belfer” (2010r.).

 

Na warsztatach pracowaliśmy na następującymi elementami warsztatu aktorskiego:

– ćwiczenia na zachowanie pauzy, „momentu”,

– ćwiczenia pamięciowe oraz uczące podzielności uwagi na scenie,

– omówienie przedststawienia wystawionego wcześniej przez Diakonię,

– podstawy akrobatyki i tańca,

– improwizacja słowna i bezsłowna na scenie,

– budowanie krótkich etiud teatralnych, analiza i poprawa błędów,

– ćwiczenia uczące zaufania i empatii na scenie, reagowania na aktórów,akcję,

– omówienie i ćwiczenia dotyczące rytmizacji przestrzeni,

– ćwiczenia o poruszaniu się, odpowiedniej postawie na scenie,

– wiele uwag teoretycznych, omówienia.