RELACJA Z EWANGELIZACJI W WĘGROWIE

W dniach od 12.04.2011 do 14.04.2011 odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne w węgrowskich szkołach: ZSP im. Jana Kochanowskiego oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza.

 

Było to dla nas niezwykłe doświadczenie ponieważ prowadziliśmy rekolekcje w dwóch szkołach naraz. Byliśmy podzieleni na dwie grupy, z czego jedna miała okazję doświadczyć prowadzenia ewangelizacji bez udziału księdza.

Chociaż we wtorek mieliśmy bardzo mało czasu, to jednak udało się zasiać ziarno Słowa Bożego. Wielkim zaskoczeniem tego dnia była dla nas niesamowita cisza która przywitała nas w ZSP. Pozwoliła zrozumieć, iż młodzież pragnie zmienić coś w swoim życiu. Tego dnia doświadczyliśmy też niesamowitej łaski jedności wśród nas. Kiedy uzupełniając się wzajemnie, staliśmy się jednym ciałem w Chrystusie.

Środa to początek działania dwóch oddzielnych grup. Pierwsza grupa w której byli: Monika W., Maciek K., Krzysztof Z. i Robert G. posługiwała w liceum. Spotkanie zaczęło się od zabawy integracyjnej w „Jaka to melodia”. Przełamała ona dystans pomiędzy nami a młodzieżą. Po kerygmacie i świadectwie przyszedł czas na chwilę zamyślenia i modlitwy. Podobna atmosfera zasłuchania panowała w drugiej szkole gdzie spotkanie prowadzili Ewelina Sz. i Artur Sz., który powiedział świadectwo podczas gdy ksiądz Tomasz wygłosił kerygmat.

Po spotkaniach w szkołach, uczniowie przeszli do Bazyliki Węgrowskiej, gdzie w samo południe przeżyli Drogę Krzyżową. Sposób jej prowadzenia podobny był do tego, który zastosowaliśmy w Łosicach. Szczególnym elementem rozważań pasyjnych męki naszego Zbawiciela była możliwość podejścia pod krzyż w momencie gdy młodzi uczestnicy Drogi Krzyżowej poczuli, że konkretna stacja i grzech, który do niej był przypisany, korespondowały z ich sytuacją życiową. Zapamiętamy na długo odwagę uczniów przyznających się publicznie do swoich grzechów, łzy zarówno dziewcząt jak i chłopców orze wielką ciszę w świątyni wypełnionej kilkuset osobową grupą młodzieży.

W czwartek podobnie zaczęliśmy od spotkań w szkołach (Monika W., Emilka Sz., Maciek K., Piotrek Sz., Adam K., Robert G. oraz Krzysztof R.) i spotkaliśmy się z podobnym odbiorem (generalnie). Nie oznacza to jednak, iż nie było żadnych trudności. Największym problemem okazało się ograniczenie czasowe. Mieliśmy bowiem tylko 45 minut na spotkania w szkole. Wprowadzało to pewien pośpiech który rodził swoisty niepokój. Wierzymy, że Bogu nie przeszkodziło to w dotarciu do serc słuchających.

Kulminacyjnym momentem rekolekcji szkolnych w Węgrowie była czwartkowa Eucharystia, podczas której po homilii ks. Tomasza świadectwo powiedział Piotrek Sz.

Dziękujemy diakonii modlitwy wstawienniczej za wsparcie podczas tejże ewangelizacji.