WIECZÓR CHWAŁY Z TRZEMA KRÓLAMI

(Siedlce, Sala KLO przy sanktuarium św. Józefa, 05. 01. 2014)

 

Zachwyciliśmy się już na wstępie, gdy „św. Józef wprowadził Najświętszą Panienkę, zadziwiająco piękną i pełna dostojeństwa”. Dzięki młodym z diakonii teatralnej przez moment wydawało się, że rzeczywiście widzimy Matkę Bożą i jej Oblubieńca. Ta piękna i podniosła w swej wymowie inscenizacja stworzyła nastrój modlitewnego uwielbienia Bożej Miłości!

Okazało się szybko, że ten Wieczór Chwały uczynił tegoroczną wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego pełną niespodzianek. Pierwszą było pojawienie się Trzech Króli ogłaszających narodziny Chrystusa, który żywy i prawdziwy był obecny w naszym zgromadzeniu. Do tej szczególnie uroczystej i radosnej atmosfery przyczynił się szczególny gość – ojciec Otto, misjonarz z dalekiej Ugandy, który zaszczycił nas swoją obecnością. To kolejna niespodzianka tego wieczoru. Nasz gość tryskał Bożą radością, poruszając najbardziej obolałe serca, wlewając w nie nową nadzieję. Śpiewaliśmy na chwałę Bożą w jego ojczystym języku (luganda) i tańczyliśmy, naśladując jego gesty. Ileż w tym wszystkim było Bożej radości! Doskonale posługując się językiem polskim misjonarz opowiadał o swojej Ojczyźnie, gdzie żyje się bardzo trudno, gdzie za wiarę codziennie giną ludzie. Mimo tak wielu trudności dawał on świadectwo ich pogody ducha i niezachwianej nadziei w Bożą OPATRZNOŚĆ. Afryka wielbi Boga modlitwą, tańcem i śpiewem, dziękując za każdy przeżyty dzień. Z jego świadectwa mogliśmy się wiele nauczyć. Bogu niech będą dzięki, za dar misjonarskiej posługi!

W ostatniej części Wieczoru już tradycyjnie wpatrywaliśmy się w Chrystusa Pana, który przyszedł pod postacią białej Hostii. Uwielbialiśmy Go i dziękowaliśmy za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem podczas przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego oraz za to, że narodził się w naszych sercach i jest Królem i Panem. Dziękowaliśmy za naszego Brata – o. Otto, który z wielką miłością przekazywał Dobrą Nowinę. Prosiliśmy też, aby Chrystus przechodzący pośród nas, dotykał głębi naszych serc, każdemu objawił swoją miłość, uzdrawiał, umacniał i dał łaskę bycia Jego świadkami. Te piękne przeżycia z pewnością przyczynią się do wzrostu naszej wiary i zmotywują do dzielenia się Dobrą Nowiną ze wszystkimi, których Bóg postawi na naszej drodze. Oby tak się stało! Amen.