WIELKOPOSTNY WIECZÓR CHWAŁY

(Siedlce, Sala KLO przy sanktuarium Św. Józefa, 22.02.2018)

Po owocnych i głęboko przeżytych naszych wspólnotowych rekolekcjach w Kodniu (16-18.02), które pomogły nam właściwie wejść w okres Wielkiego Postu, spotkaliśmy się na Wieczorze Chwały w sali wielofunkcyjnej KLO przy kościele Św. Józefa. Był to m.in. czas uwielbienia i dziękczynienia za otrzymane łaski, którymi obdarował nas Duch Święty podczas rekolekcji. Jednocześnie zawierzaliśmy Panu naszego przygotowania do kolejnej edycji Wiosennej Ewangelizacji Szkół, którą podejmujemy nieprzerwanie od 2005 roku.

Po pierwszej części Wieczoru, która już tradycyjnie była wypełniona modlitwą uwielbienia, obejrzeliśmy bardzo ciekawą etiudę ewangelizacyjną napisaną, przygotowaną i zagraną przez naszą diakonię teatralną, a następnie z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy świadectwa młodych małżonków: Pauliny i Grzegorza, którzy przeszli długą i krętą drogę zanim odnaleźli Pana (a raczej Pan ich odnalazł i oddał w ręce swojej Najświętszej Matki, Maryi). Niech Bóg będzie uwielbiony w ich życiowej drodze i im błogosławi!

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu na nowo oddaliśmy życie Jezusowi prosząc, aby On przenikał nasze życie, kształtując je według Swojej woli.

Na zaproszenie księdza Tomasza do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie podchodzili wszyscy, którzy odnaleźli siebie w świadectwie Pauliny i Grzegorza, aby przyjąć od pozostałych uczestników Wieczoru Chwały dar modlitwy i doświadczyć „dotyku” Pana. Raz jeszcze był to piękny i błogosławiony czas, który wniósł do naszych serc pokój i radość!