LISTOPADOWY WIECZÓR CHWAŁY

(Siedlce, sala KLO, 24.11.2016)

Wielką łaską i dobrodziejstwem są nasze Wieczory Chwały, gromadzące nie tylko osoby dorosłe, ale również coraz liczniej obecną młodzież, stęsknioną Bożej miłości. Podczas spotkania doświadczaliśmy jak zwykle odczuwalnej obecności Ducha Świętego, który rozpalał serca miłością, motywował do żarliwej modlitwy i radosnego śpiewu na chwałę Pana.

Niesamowity to widok, gdy do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie licznie podchodziły osoby, które prosiły o modlitwę wstawienniczą, aby stać się świadkami Jego miłości i posłańcami gotowymi nieść Dobrą Nowinę. Jezus namaszczał i uwalniał od lęku.

Szczególną modlitwę i błogosławieństwo otrzymali kandydaci do bierzmowania, za których również modliliśmy się, prosząc, by ci młodzi wyszli przed Jezusa obecnego w monstrancji. Boża radość przez ponad dwie godziny panowała wśród licznie zgromadzonych. Pieśni chwały i dziękczynienia rozpalały serca i motywowały do żarliwej modlitwy, oddania życia Jezusowi i służenia Mu. Już od dziś będziemy z utęsknieniem czekać na kolejny Wieczór Chwały, który już tradycyjnie odbędzie się w wigilię Uroczystości Trzech Króli tj. 5 stycznia 2017 roku.