W ostatbi czwartek stycznia br. o godz.19.00 w Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach odbył się, organizowany przez nas, pierwszy w tym roku, Wieczór Chwały.  Prowadzenie tego spotkania powierzyliśmy Duchowi Świętemu i Jego natchnieniom. Modlitwę uwielbienia i dziękczynienia poprowadził ksiądz Tomasz i Izabella,  natomiast oprawę muzyczną zapewniła miejscowa schola parafialna. Konferencja, jaką wygłosił ks. Tomasz była poświęcona darowi męstwa. Usłyszeliśmy, że męstwo zawsze uważane było za cnotę, w każdej kulturze, epoce i religii. Ono uzdalnia do znoszenia trudów i przeciwności, uwalnia od strachu i lęku. Pismo Święte wzywa do męstwa w walce o wolność i prawdę, gdyż to czyni człowieka gotowym do oddania życia. Męstwo to zdolność do wyboru prawdziwego dobra. Jego znakiem jest zewnętrzny przejaw odwagi i determinacji na drodze do świętości. Męstwo ma rangę świadectwa.
Czym sie riznu cnota mestwa od mestwa rozumianego, jako dar Ducha Świętego? Otóż, cnota męstwa to silna wola człowieka zdeterminowanego, by zrealizować cel, motywowana słusznością tego działania. Natomiast dar męstwa to uzdolnienie od Ducha Świętego, który nas umacnia i daje narzędzia, aby wypełniać wolę Bożą. Należy prosić Ducha Świętego o męstwo, wyrabiać dyspozycyjność przez ascezę (posty, dyscyplina wewnętrzna), okazywać posłuszeństwo natchnieniom Ducha (gdy jest okazja do dania świadectwa nie stchórzyć, ale powiedzieć), rozkochać się w Prawdzie, czyli Bogu. Wzorem posiadania rozwiniętego daru męstwa jest św. Paweł, który po nawróceniu szedł w miejsca nieznane i niebezpieczne. A kto dla mnie teraz jest świadkiem używania daru męstwa? – zakończył pytaniem Prelegent.
Po wysłuchaniu konferencji Marcin, dzieląc się historią swojego życia, wykazał się darem męstwa. Następnie odbyło się wystawienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie i adoracja, podczas której dziękowaliśmy i prosiliśmy o dar męstwa dla nas, naszych rodzin, a szczególnie zgromadzonych mężczyzn, nad którymi kapłani modlili się indywidualnie. Na zakończenie ks. Tomasz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. O godz.21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, a wychodząc ze świątyni otrzymaliśmy dar słowa z Pisma Świętego. Niech Ono nas umacnia w mężnym pełnieniu woli Bożej.

Opracowała: Jolanta Wołosiak