W czwartek, 25 kwietnia br. o godz. 19.00 w kościele św. Józefa w Siedlcach odbył się kolejny Wieczór Chwały organizowany od ponad 20-tu lat przez naszą Wspólnotę. Oprawę muzyczną zapewniła miejscowa schola parafialna. Modlitwę poprowadził ksiądz Łukasz Celiński i przedstawicielka naszej Wspólnoty Patrycja.

„Jego choć nie widzieliście, miłujcie…” (1P 1,8-9). Zachęceni tymi słowami, które otrzymała diakonia podczas modlitwy przed spotkaniem, zaprosiliśmy Ducha Świętego, aby modlił się razem z nami. Prosiliśmy pieśnią „Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś”, oddawaliśmy  Mu chwałę, gdyż On jest Królem i „mnie strzeże, czuwa nade mną Bóg”.

Po modlitwie uwielbienia i dziękczynieniu ksiądz Łukasz, w swojej konferencji, przybliżył nam dar pobożności. O tym darze czytamy w liście św. Tytusa, który zaczęca adresatów, aby ,,pobożnie żyli na tym świecie „(Tt 1,11-12). Usłyszeliśmy też, że jest to dar otwartości i ufności dziecka Bożego w to, że Ojciec Niebieski ma w Swoim ręku nasze życie. Trzeba więc, aby łaska Boża przeniknęła nasze życie i abyśmy w całkowitym zaufaniu Bogu oddali kontrolę nad naszym życiem. Trzeba otworzyć nasze serca na ten dar, dać się porwać i poprowadzić Duchowi Świętemu i nie myśleć, że coś mi się należy, lecz w postawie dziecięcej ufności przejść z Bogiem przez wszystkie ciemne doliny życia (Ps 23).

Po wysłuchaniu konferencji adorowaliśmy Chrystusa Eucharystycznego wystawionego w monstrancji na ołtarzu. Jemu wyśpiewaliśmy radosne Hosanna. Wysłuchaliśmy też fragmentu Ewangelii o winnym krzewie i w ciszy serc wsłuchiwaliśmy się, co mówi do nas Pan.

Adorację zakończyło uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Monika, zastępująca liderkę, podziękowała za wspólną modlitwę i zaprosiła w imieniu Wspólnoty na koncert uwielbienia „Siedlce dla Jezusa”, który będziemy przeżywać w Uroczystość Bożego Ciała, na placu przed kościołem św. Józefa w Siedlcach.

O godz. 21.00 wyśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, prosząc Maryję o wsparcie, abyśmy zawsze służyli Bożemu Majestatowi z synowską miłością. Wtedy „osiągniemy cel naszej wiary – zbawienie dusz”, o czym mówi św. Piotr Apostoł w Słowie, które otrzymała diakonia modlitewna.

Opracowała: Jolanta Wołosiak