PAŹDZIERNIKOWY WIECZÓR CHWAŁY

(Siedlce, sala KLO przy kościele Św. Jozefa, 25.10 2018)

Wieczory Chwały organizowane przez naszą Wspólnotę cieszą się ogromnym zainteresowaniem i przyciągają setki uczestników z naszej Diecezji, oraz spoza jej granic. Jest to błogosławiony czas, podczas którego uwielbiamy Jezusa modlitwą i śpiewem, ubogacamy się przesłaniem płynącym z różnorodnych form teatralnych oraz konferencji głoszonych przez naszego opiekuna duchowego.

Ostatnie spotkanie, w przededniu Wszystkich Świętych, było szczególnie wzruszające. Wspominaliśmy bowiem naszych bliskich, którzy już odeszli do domu Pana i modliliśmy się za nich. Diakonia teatralna przedstawiła scenkę, ukazującą ból rodziców po stracie dziecka, a świadectwo wygłoszone przez małżonków, którzy utracili nienarodzone dzieciątko, bardzo nas poruszyło.

Radosnym momentem na każdym Wieczorze Chwały jest adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Gromadzimy się wtedy wokół Pana jak najbliżej, wpatrując się w Niego i modląc żarliwie. Jest to czas, gdy Jemu powierzamy wszystkie nasze troski, bóle i kłopoty. Nic więc dziwnego, że po skończonym spotkaniu wracamy do domów pełni radości i pokoju. Dobry jest nasz Pan i godzien wszelkiej chwały.