JEZUS – ZMARTWYCHWSTAŁY PAN

(Wieczór Chwały, kościół p.w. św. Józefa, 26.04.2018)

Każdy Wieczór Chwały jest niezwykle radosny i rozpala nasze serca miłością i wdzięcznością do obecnego pośród nas Jezusa Chrystusa. Z każdą chwilą, każdym wezwaniem i modlitwą stajemy się radośniejsi i szczęśliwsi.

Tym razem radość nasza była tym większa, iż modlitwom przewodniczyło dwóch pasterzy: nasz gość ks. Piotr Jarosiewicz posługujący na co dzień w parafii Łochów i nasz opiekun duchowy ks. Tomasz.

Uwielbialiśmy Zmartwychwstałego Pana, oddając Mu chwałę, a słowa, które dał nam Pan przez proroka Jeremiasza: „Nie trać nadziei, Ja jestem twoją nadzieją” były wielkim pokrzepieniem i umocnieniem.

Każdy Wieczór Chwały zawiera cenne momenty wychowawcze, które uczą przezwyciężać waśnie i spory rodzinne. Przykładem tego była etiuda teatralna w wykonaniu naszej diakonii.

Zatopieni w modlitwie, rozśpiewani i zapatrzeni w Chrystusa obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie, uczestniczyliśmy w prawdziwej uczcie duchowej. Zbliżenie się do Jezusa i modlitwa prezbiterów nad nami były niewymownym przeżyciem. Po prostu czuliśmy obecność Jezusa i tchnienie Ducha Świętego udzielone każdemu i każdej z nas. Oby taki nastrój towarzyszył nam w naszych codziennych trudach i życiowych zmaganiach.