LISTOPADOWY WIECZÓR CHWAŁY

(Siedlce, Sala KLO, 26.11.2015)

Oczekiwany dzień zgromadził liczne rzesze spragnionych Bożej miłości. Nic więc dziwnego, że autentyczna radość przepełniała serca uczestników listopadowego Wieczoru Chwały, który od wielu lat daje okazję do doświadczenia spontanicznego uwielbiania naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego od samego początku spotkania mocnym śpiewem przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, który rozpalał nas Swoją miłością. Kolejne minuty płynęły na uwielbianiu Chrystusa. Tym razem szczególnie dziękowaliśmy Mu za przeżyty właśnie kurs ewangelizacyjny NOWE ŻYCIE.

W modlitwach dziękowaliśmy Panu za hojność w obdarowywaniu nas łaskami. Świadomi ludzkiej słabości, staraliśmy się przyjrzeć naszemu postępowaniu: czy potrafimy hojnie dzielić się darami otrzymanymi z ręki miłującego Boga, a także, czy nie marnotrawimy ich, żyjąc rozrzutnie i zbyt wiele gromadząc.

W tematykę Wieczoru świetnie wpisała się etiuda teatralna, ukazująca młodych ludzi owładniętych konsumpcjonizmem. Oni za sprawą ojca kłamstwa, odwiecznego wroga ludzkości, zatracili wolność i przestali doświadczać miłości dziecka Bożego. Ustrzeż nas Panie, od takiego zniewolenia! Otwórz nasze serca, abyśmy potrafili hojnie dzielić się z innymi nie tylko tym, co nam zbywa, ale jak ewangeliczna uboga wdowa, umieli oddać ostatni grosz.

Podczas adoracji Ksiądz wstawiał się za tymi, którzy są przesadnie zapobiegliwi, niefrasobliwi, rozrzutni, żyją ponad stan, zagubili równowagę i prosił, aby Jezus dotykał ich serc i uwalniał. To była głęboka modlitwa, która mocno poruszała nasze serca. Niech Jezus Chrystus będzie uwielbiony i wywyższony!