Od dwudziestu lat w ostatni czwartek miesiąca gromadzimy się (zazwyczaj w parafii św.Józefa),  aby wspólnie uwielbiać Pana. Rowniez i tym razem rozpoczęliśmy o godz.19:00 od powitania zebranych na wieczornej modlitwie, którą poprowadzili ksiądz Mateusz i Emilia. Zapalony paschał był znakiem atmosfery wielkanocnej radości i przypomniał, że JEZUS ŻYJE. Słowa z listu do Filipian (2,12-15), które otrzymała diakonia modlitewna przypomniały, co jest dla  nas najważniejsze: ,,…zabiegajcie o własne zbawienie…”

Zgromadziliśmy się, aby oddawać Panu chwałę przez radośnie proklamowane „Alleluja”, przez ogłaszanie zwycięstwa Jezusa w naszym życiu, przez taniec dziewcząt z diakonii i piękne śpiewy scholi parafialnej.

Następnie ks. Mateusz odczytał fragmen Ewangelii z Niedzieli Miłosierdzia (J 20, 19-31) i wygłosił konferencję. Nawiązując do postawy św. Tomasza Prelegent zaznaczył, że są takie rany, które tylko Jezus zmartwychwstały może uleczyć, bo człowiek zraniony potrzebuje dotyku miłości. Zmartwychwstanie jest owocem tego, iż Jezus do końca nas umiłował, abyśmy nie żyli w grobie, ale świadczyłl, że On żyje. Jezus wierzy w człowieka, wypowiada imię każdego z nas i daje nową moc w Duchu Świętym, abyśmy dzielili się miłością, bo wszyscy jesteśmy apostołami miłosierdzia. „Jezus oddał swoje życie, abyśmy my mogli żyć! Jest to piękna definicja Zmartwychwstania” – podsumował ks.Mateusz.
Po konferencji nastąpiło wystawienie Jezusa w monstrancji na ołtarzu. Modlitwę dziękczynienia i uzdrowienia poprowadził kapłan i dwie siostry z naszej wspólnoty (Anna i Monika). Wpatrzeni w Najświętszy Sakrament prosiliśmy:,,Jezu, dotknij moich ran”, ,,Ty jesteś Zmartwychwstaniem i życiem”, ,Oto ja, poślij mnie”…
Boże błogosławieństwo, które otrzymaliśmy przez kapłańskie dłonie niech nas umacnia w dawaniu świadectwa o zmartwychwstałym Jezusie.
Na zakończenie liderka Joanna podziękowała księdzu Mateuszowi i Emilii za poprowadzenie Wieczoru Chwały oraz zaprosiła wszystkich na koncert uwielbieniowy „Siedlce dla Jezusa”, który odbędzie się w Boże Ciało o godz.19:00 na parkingu przed kościołem św. Józefa. Mamy więc kolejną szansę, aby ,,zabiegać o własne zbawienie „. Nie zmarnujmy jej!
Niech Maryja, której wyśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i Słowo Boże otrzymane przy wyjściu (w Tygodniu Biblijnym) prowadzą nas do zbawienia.