PAŹDZIERNIKOWY WIECZÓR CHWAŁY

(Siedlce, sala KLO, 27.10.2016)

Po wakacyjnej przerwie, stęsknieni i radośni, licznie zgromadziliśmy się na Wieczorze Chwały w nowym roku formacyjnym. Do Wspólnoty dołączyły młode osoby, które pragną razem z nami formować się, uwielbiać naszego Pana, Jezusa Chrystusa i oddać Mu chwałę.

Spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby pośród nas nie był obecny Duch Święty. Mając tę świadomość zawsze na początku przyzywamy Go, prosząc, aby działał w nas, otwierał serca i uzdalniał do modlitwy.

Przeżywamy Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka, nic więc dziwnego, że i na naszym spotkaniu również skupialiśmy się na problematyce świadczenia miłosierdzia bliźnim. Szczególnie mocno wybrzmiało to w etiudzie teatralnej, a potem w interesującym świadectwie Magdy. Bogu niech będą dzięki!

W konferencji nasz Opiekun Duchowy, nawiązując do perykopy Ewangelii wg św. Łukasza (13,10-17) „Uzdrowienie kobiety w szabat” w interesujący sposób uzasadnił, że grzech szpeci człowieka, sprawia, że jest on zniekształcony zewnętrznie. Bóg stworzył nas pięknymi, jesteśmy bezcenni w Jego oczach i bardzo nas kocha, gdyż jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu oddaliśmy swoje życie Jezusowi, przyjęliśmy za swego Pana i Zbawiciela.

Kapłani obecni na spotkaniu poprosili o modlitwę nad nimi, co uczyliśmy z wielką troską i radością. Niech Bóg będzie uwielbiony w ich posłudze, umacnia i pokrzepia w trudnych momentach, a Najświętsza Maryja Panna osłania swoim płaszczem i tuli do serca.