WIELKI POST – CZAS ŁASKI, CZAS ZBAWIENIA

(Karnawałowy Wieczór Chwały, siedlecka sala KLO, 28.02.2019)

Ostatni czwartek karnawału zaowocował liczną frekwencją na Wieczorze Chwały, organizowanym od kilkunastu lat przez naszą Wspólnotę. To był czas dziękczynienia za przeżyty karnawał i czas prośby o dojrzałe i głębokie przeżywanie Wielkiego Postu.

Gestem wyciągniętych rąk wyrażaliśmy uwielbienie, uniżenie, pokorę i pragnienie miłości, zapraszając nieustannie Ducha Świętego, aby działał w naszych sercach. Swoje marzenia, tęsknoty i dziękczynienia kierowaliśmy do Jezusa, którego obecność przenikała nas szczególnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Jezus ukryty w białej Hostii przechadzał pośród nas, rozpalając serca miłością, radością i pokojem.

W takiej atmosferze wzbudziło się pragnienie wynagradzania za nasze grzechy i niedoskonałości. Z pewnością każdy z obecnych w swoim sercu powziął postanowienie zadośćuczynienia i przemiany życia. Potwierdzeniem słuszności naszych postanowień była etiuda teatralna, podpowiadająca jak należy podejść do wielkopostnych postanowień: „co trzeba czynić, a czego nie wolno!”.

Pomóż nam Panie Boże, aby nasze postanowienia nie były „słomianym zapałem”, ale zaowocowały większą miłością Boga, siebie i bliźnich.