W czwartek 28.09.2023 r. po wakacyjnej przerwie odbył się kolejny Wieczór Chwały. Zgromadziliśmy się licznie w Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach, by od godz.19.00 uwielbiać Pana. Przez kolejnych siedem „wieczorów” będziemy zgłębiać istotę siedmiu darów Ducha Świętego. Dziś pochyliliśmy się nad pierwszym z nich:  DAREM MĄDROŚCI.

Prowadzenie spotkania zawierzyliśmy Duchowi Świętemu i Jego natchnieniom. Na początku ks.Tomasz powitał wszystkich słowami ,,Bóg chce nas mieć u siebie w niebie” i zapalił świecę. Następnie z Emilią poprowadził modlitwę do Ducha Świętego, koncentrując się na darze mądrości. Razem z parafialną scholą prosiliśmy: ,,Duchu Święty, ogarnij mnie”, ,,Wzywam Cię, przyjdź” i oddawaliśmy chwałę: ,,Ty, Światłość dnia”, ,,Jesteś Królem”…

Następnie w konferencji ks. Tomasz przybliżył nam pierwszy z darów, dar mądrości. Już w księdze Izajasza (11,1-3) czytamy, że zapowiadany Mesjasz miał być obdarzony darami Ducha Pańskiego (gr.Jezus- znaczy namaszczony). Każdy chrześcijanin od chwili przyjęcia chrztu jest namaszczony Duchem Świętym. Dar mądrości nie jest owocem zdobycia wiedzy za pomocą intelektu. Jest to dar nadprzyrodzony; to dar patrzenia na wszystko przez ,,okulary” Boga. Ten dar nazywany jest również darem rozeznania.

Po konferencji Emilia podzieliła się doświadczeniem prowadzenia Ducha Świętego w swoim życiu. Usłyszeliśmy, że ,,prawdziwa mądrość pochodzi od Boga”, więc ona swój dzień rozpoczyna od czytania słowa Bożego. Bardzo pomaga jej kierownictwo duchowe, sakramenty, wspólnota ( WJD), osoba Maryi, modlitwa różańcowa i rozeznawanie w Duchu Świętym, jak postępować.

Po świadectwie Emilii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. ,,Mądrość zstępującą z góry” stała się tak bliska, na wyciągnięcie ręki… Mogliśmy oddać Mu nasze wybory, decyzje, serca… Po raz pierwszy Duch Święty natchnął ks. Tomasza, aby osoby, które w ostatnim czasie przeżyły Misje Ewangelizacyjne podeszły do prezbiterium, by przyjąć od pozostałych uczestników dar… modlitwy o wytrwanie w postanowieniach misyjnych. Wszyscy modliliśmy się w ich intencji o dar mądrości, aby nie zmarnowali zasianego dobra. Kapłan udzielił im indywidualnego błogosławieństwa, a zebranych pobłogosławił Najświętszym Sakramentem.
Już za miesiąc tj. 26 października br. zapraszamy na kolejny Wieczór Chwały. Niech Duch Święty pomaga nam każdego dnia rozeznawać, czy nasze wybory prowadzą do zbawienia? Niech Maryja, stolica mądrości, której wyśpiewaliśmy na zakończenie Apel Jasnogórski ma nas w Swojej opiece.
Opracowała: Jolanta Wołosiak