30 listopada br. zorganizowaliśmy, ostatni w tym roku, Wieczór Chwały. Na następny zapraszamy 25.01.2024 roku. O godz. 19.00 rozpoczęliśmy modlitwę do Ducha Świętego, oddając Mu ten czas. Prosiliśmy, aby On napełnił nas Swoimi Darami. Modlitwie przewodził ksiądz Tomasz i Marlena, a schola działająca przy parafii św. Józefa w Siedlcach pięknym śpiewem pomagała uwielbiać Pana; bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli.

W czwartkowy wieczór pochyliliśmy się nad kolejnym z darów Ducha Świętego: DAREM RADY. Jest to „nadprzyrodzona roztropność”, ponieważ ten dar pozwala  uczestniczyć w rozsądku samego Boga i pomaga poznać wolę Boga. Dar rady jest obecny w przykazaniach, bo one mówią, jak mamy żyć;  jest obecny również w radach ewangelicznych. Tego daru potrzebują szczególnie rodzice, nauczyciele, spowiednicy, sędziowie, policjanci, politycy.

Dzięki darowi rady Duch Święty pogłębia naszą relację z Jezusem, gdyż Trzecia Osoba Boska jest naszym ,,suflerem”, bo podpowiada, jak mamy postępować. On jest też Pocieszycielem i Doradcą. W każdym sakramencie Kościoła wzywamy mocy Ducha Świętego. Dzień przeżyty bez uświadomienia Jego obecności jest dniem straconym – podkreślił ks. Tomasz. Nauczmy się więc nasłuchiwać Ducha Świętego codziennie. Prośmy, aby oświecał nasz rozum. Stawajmy w pokorze przed Bogiem na modlitwie. W ciszy nasłuchujmy, a dostaniemy światło, jak mamy żyć.

Po wysłuchanej konferencji adorowaliśmy Jezusa w hostii na ołtarzu. „Przychodzisz do nas Panie” -wyśpiewaliśmy wielokrotnie. Po raz pierwszy Duch Święty natchnął ks. Tomasza, aby przeniósł monstrancję na stolik przed ołtarz po to, aby każdy mógł podejść i jej dotknąć. Procesyjnie podchodziliśmy do eucharystycznego Chrystusa, głęboko wierząc, że On wie, czego potrzebujemy. „Podnieś mnie Jezu” – prosiliśmy w śpiewie. Na zakończenie otrzymaliśmy błogosławieństwo.
Następnie wysłuchaliśmy krótkich świadectw i ogłoszeń. Jak zawsze o godz.21.00, śpiewając Apel Jasnogórski, zwróciliśmy się do Maryi, Matki Dobrej Rady, prosząc, by Ona pomagała nam zawsze, w Duchu Świętym, szukać rady i u Niego tę radę znajdować. Przy wyjściu z kościoła otrzymaliśmy dar Słowa Bożego.
Uczmy się więc nasłuchiwać Ducha Świętego codziennie prosząc, aby oświecał nasz rozum. W pokorze przed Bogiem trwajmy na modlitwie. W ciszy nasłuchujmy, a dostaniemy światło, jak mamy żyć.
Opracowała: Jolanta Wołosiak